សឹង្ហបុរីជួយឧត្ថម្ភបច្ចេកទេសសម្រាប់ផ្នែកធនាគាវៀតណាម

សឹង្ហបុរីជួយឧត្ថម្ភបច្ចេកទេសសម្រាប់ផ្នែកធនាគាវៀតណាម - ảnh 1
ធនាគាជាតិវៀតណាម (រូបថតៈ wikipedia.org)


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៩ធ្នូ កម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភបច្ចេករបស់សឹង្ហបុរីចាប់ផ្តើមដំណើរការ
សកម្មភាពជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ បណ្តាធនាគាកណ្តាលរបស់វៀតណាម កម្ពុជា ឡាវ
និងម៉ីយ៉ានម៉ា។ដោយប្រាក់ជំនួយចំនួនប្រាក់ 250ពាន់ដុល្លាអាមេរិកពីមូលនិធិ
Temasek Foundation និងការរួមវិភាគទានអំពីឯគទេសពីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរូបិយវត្ថុ
សឹង្ហបុរី​(MAS)​កម្មវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តន៌ក្នុង រយៈពេល២សំដៅបង្កើនសមត្ថភាព
សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ​និងមន្រ្តី របស់បណ្តាធនាគាកណ្តាលរបស់វៀតណាម កម្ពុជា
ឡាវនិងម៊ីយ៉ានម៉ា អំពីគោល ការណ៌ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយ
រូបិយវត្ថុ ក៏ដូចជាបណ្តាប្រព័ន្ធ ទូទាត់និងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម។ កម្មវិធីនេះ
ជួយឲ្យប្រទេសទាំង៤ធ្វើ សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចស៊ីជម្រៅ ជាងចូលក្នុងបណ្តា
ប្រទេសអាស៊ាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ