សាទូរលេខអំណរសារទរនៅឱកាសទិវាបុណ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក

                          

សាទូរលេខអំណរសារទរនៅឱកាសទិវាបុណ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក - ảnh 1
ធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama(រូបថត អិនធឺណែត)។

Vovworld-ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី២៣៨នៃ ទិវាបុណ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
(ថ្ងៃទី៤កក្កដា)ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Truong Tan Sang និងនាយករដ្ឋមន្រ្តី
លោកNguyen Tan Dung  បានផ្ញើរសាទូរលេខអំណរសារទរជូនប្រធានាធិបតីអាមេរិក
លោក BarackObama។ក្នុងឱកាសនេះដែរថ្នាក់ដឹកនៃរដ្ឋសភានិងក្រសួ​ងការបរទេស
វៀតណាមបាន ផ្ញើរសាទូរលេខអំណរសារទរជូនប្រធានព្រឹទ្ឋសភា​សភាជាន់ទាប
និងរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ