សន្និសីទបូកសរុប៣ឆ្នាំអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មីនៅបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងជើងវៀតណាម

សន្និសីទបូកសរុប៣ឆ្នាំអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មីនៅបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងជើងវៀតណាម - ảnh 1
ស្និសីទ(baolaocai.vn)

(VOV)_ ស្និសីទ÷បូកសរុប៣ឆ្នាំអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាង​ជន បទថ្មីនៅបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងជើងវៀតណាម ត្រូវបានប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នាថ្ងៃទី  ២៤ កញ្ញា នៅខេត្ត Lao Cai ។ នៅទីនេះ បណ្ដាដំណាងបានលើក​ច្បាស់​រាល់ សភាពការណ៍ជាក់ស្ដែង និងបណ្ដាបញ្ហាដែលបានដាក់ចេញ និង​ដំណោះស្រាយ នានាដើម្បីជំរុញល្បឿនកសាងជនបទថ្មី នៅបណ្ដាខេត្តនៅ​ភាគខាងជើងវៀត
ណាម។ លោក Tang Minh Loc នាយក នាយកដ្ឋាន​សេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៃ
ក្រសួង កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម បានអោយដឹងថា÷

          “ យើងអាច​និយាយបានថា÷ ក្នុងរយះពេល៣ឆ្នាំ កសាងជនបទថ្មី​នៅ​តំបន់​ព្រៃភ្នំភាគខាងជើងវៀតណាម បានមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតមានឡើង។​ ចំណុច ចាប់ផ្តើមរបស់តំបន់នេះទាប កំរិតផលិតកម្មកសិកម្មអន់ខ្សោយ ដូច្នេះ ការកសាង
ជនបទថ្មីនៅតំបន់នេះនៅមានការលំបាកសាកល្បងច្រើនជាង បើប្រៀងនឹងតំបន់
ផ្សេងៗ។ដូច្នេះ យើងត្រូវមានដំណោះស្រាយដោយឡែកសំរាប់តំបន់នេះ ក្នុង ដំណើការកសាងជនបទថ្មី៕“

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ