អង្គការសហប្រជាជាតិបានជ្រើសតាំងអ្នកប្រមុខគណះប្រតិភូរំសាយសព្វាវុធគីមីនៅស៊ីរី

(VOV)_នាថ្ងៃទី ១៣ តុលា អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក ​Ban Ki
 Moon បានជ្រើសរើសលោកស្រី Sigrid Kaag ជាអ្នកប្រមុខ​គណះប្រតិភូរំសាយសព្វា
វុធគីមីនៅស៊ីរី។ ពីឆ្នាំ ២០០៧​មក ​លោកស្រី បានកាន់តួនាទីជានាយិកាតំបន់មជ្ឈឹម
បូពា៍ និងអាហ្វីក​ខាងជើង នៃមូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ( UNICEF)។

អង្គការសហប្រជាជាតិបានជ្រើសតាំងអ្នកប្រមុខគណះប្រតិភូរំសាយសព្វាវុធគីមីនៅស៊ីរី - ảnh 1
លោកស្រី Sigrid Kaa

តាមគំរោង ក្រុមប្រឹក្សារអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងប្រជុំបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងលោក
ស្រី Sigrid Kaag នាថ្ងៃទី ១៦តុលាខាងមុខនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ