អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភលើបទហ៊ុំព័ទ្ធទៅលើអ៊ីរ៉ង់


អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភលើបទហ៊ុំព័ទ្ធទៅលើអ៊ីរ៉ង់  - ảnh 1
អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភលើបទហ៊ុំព័ទ្ធទៅលើអ៊ីរ៉ង់ (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៤ មិនា ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានប្រកាសទើបនឹង
អនុវត្តបទដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលិកចំនួន ២ នាក់និងក្រុមហ៊ុនចំនួន ២ ដោយ
បទជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់។ ក្រុមហ៊ុនចំនួន ២ ដែល ត្រូវបាន
ដាក់ទណ្ឌកម្មគឺ Shahid Nuri និង Shahid Movahed នឹងត្រូវបានផ្តាច់ ចេញពីប្រព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។ ក្នុងពេលនោះ បុគ្គលិកចំនួន ២ រូបគឺលោក  Jeffrey Ashfield
 និងលោក John Meadows ប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់គ្រប់
គ្រងសហគ្រាសផ្តល់ជំនួយសំរាប់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Mahan Air
របស់អ៊ីរ៉ង់។ អាមេរិកបានចាត់ទុកថា៖ Mahan Air បានដឹកជញ្ជូនទុន និងអវុធ
សំរាប់កំលាំងការពារបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ