អាមេរិកវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះកំរិតសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់វៀតណាម

(VOVWORLD) - វៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានគ្រោះអាសន្នខាង សុវត្ថភាពនិងសន្តិសុខទាបបំផុតលើពិភពលោក។ 
អាមេរិកវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះកំរិតសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់វៀតណាម - ảnh 1 អាមេរិកវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះកំរិតសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់វៀតណាម

(VOV5) - វៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានគ្រោះអាសន្នខាង សុវត្ថភាពនិងសន្តិសុខទាបបំផុតលើពិភពលោក។ នេះជាការវាយតំលៃរបស់ក្រសួងការបរ ទេសអាមេរិកដែលបាននាំចេញក្នុងក្រព័ន្ធព្រមានទេសចរណ៍បរទេសថ្មីបំផុតសំរាប់ប្រជា ពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះនាថ្ងៃទី ១០ មករា។ ក្នុងរបាយការណ៍នេះ ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានបែងចែកប្រទេសទាំងឡាយលើពិភពលោកទៅជាក្រុមចំនួន ៤ រួមមាន៖ ក្រុមទី ១ ៖ បណ្ដាប្រទេសព្រមានធម្មតា ក្រុមទី ២៖ បណ្ដាប្រទេសព្រមាននៅកំរិតខ្ពស់ ក្រុមទី ៣៖ បណ្ដាប្រទេសពិចារណាទេសចរណ៍ និងក្រុមទី ៤៖ បណ្ដាប្រទេសមិនគប្បីត្រូវទៅឡើយ។ តាមនោះ វៀតណាមត្រូវបានរួមបញ្ចូននៅក្រុមទី ១៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ