អាមេរិកអះអាងនូវសារៈសំខាន់របស់យុទ្ធសាស្រ្ត“បង្វែទិស”ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

អាមេរិកអះអាងនូវសារៈសំខាន់របស់យុទ្ធសាស្រ្ត“បង្វែទិស”ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក - ảnh 1
រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាមេរិកលោក Chuck Hagel (រូបថតៈ AFP/TTXVN)


(VOVworld)-រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Chuck Hagel បានអះអាងជាថ្មី ម្តង
ទៀតនូវសារៈសំខាន់របស់យុទ្ធសាស្រ្តតុល្យភាពរបស់អាមេរិកនៅ តំបន់អាស៊ី-ប៉ា
ស៊ីហ្វិក។ ថ្លែងមតិជាមួយមុខមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសាព័ត៌មាននាថ្ងៃទី៣១ មិនា មុននឹងសន្និ
សីទរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិនៃបណ្តាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន)​ដែលគ្រោងនឹង
រៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី៣មេសានៅ Hawaii អាមេរិក លោក Hagel ឲ្យដឹង
ថា សន្និសីទនេះ ជាឪកាសដើម្បីប្រទេសទាំង ឡាយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាក់ស្តែង
មួយចំនួនដែលមានការទាក់ទិនរបស់អាមេរិក ដូចជា បណ្តាការសាកល្បងសន្តិសុខ និងរាល់បញ្ហាដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើ សន្តិភាព ភាពសម្បូរុងរឿង និងអនាគតរបស់
តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក។ លោករដ្ឋមន្រ្តី Hagel អះអាងថា ការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់
អាមេរិកគឺបន្តនូវការកសាងទំនាក់ទំនង ជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ