ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមចូលរួមសន្និសីទចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមចូលរួមសន្និសីទចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន ២០១៦

          (VOV)_ពិធីបើកត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៧ កុម្ភះ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ 
(ឡាវ) ដោយមានការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃ​ប្រទេសជាសមាជិកអា
ស៊ានទាំង១០ និងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន​ លោក Le Luong Minh។ គណៈប្រតិភូ
វៀតណាមដឹកនាំដោយ​សមាជិក​ការិយាល័យនយោបាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង
ជារដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស លោក Pham Binh Minh ។ ថ្លែងមតិនៅពិធីបើក ​ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឡាវ លោក Thongloun Sisoulith បាន
សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបង្កើតសហគមន៍​អាស៊ាន នា​ថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ជា
លទ្ធផលរួម នៃការខំប្រឹងប្រែងជាច្រើន​របស់អាស៊ាន ក្នុងទស្សវត្ស៍ចំនួន៥កន្លង
ទៅ។ ឆ្នាំ ២០១៦ ជាឆ្នាំដ៏​សែនសំខាន់ របស់អាស៊ាន។បណ្ដាប្រទេសជាសមា
ជិកអាស៊ានត្រូវ​ប្រមូលផ្តុំទៅលើការអនុវត្តទស្សនះវិស័យអាស៊ាន២០១៥ និង
ផែនការមេចំនួន៣ ស្ដីអំពីគោលដៅរក្សា និងបង្កើនសន្តិភាព ស្ថិរភាព និង
​ទស្សនះវិស័យទៅខាងក្រៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

          សន្និសីទចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន ជាសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន
ដើមដំបូង ក្នុងឆ្នាំជាប្រធានASEAN របស់ឡាវ ជាឱកាស​ដើម្បីប្រទេសអាស៊ាន 
ពិភាក្សាអំពីអាទិភាពជាច្រើនក្នុងជាប្រធាន​អាស៊ាន របស់ឡាវ ផ្លាស់ប្តូរអំពី
ទស្សនះនានា៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ