ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Vu Van Ninh ទៅបំពេញការងារនៅទីក្រុងហូជីមិញ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ មេសា ក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាល ដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
វៀតណាម Vu Van Ninh  បានមានជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ អំពី បណ្ដាវិធានការជំរុញផលិតកម្ម ធើ្វអាជីវកម្មរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មនៅទីក្រុងហូជីមិញ។ ថ្លែងមតិក្នុងជំនួបធ្វើការ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Van Ninh បានអះអាងថា៖ 
 “ទឹសដៅរបស់យើងគឺព្យាយាមជាមួយគោលដៅរាំងស្កាត់អតិផរណា។យើងត្រូវស្វែង
រក បណ្ដាវិធានការដោះស្រាយសមស្រប។ ទី ២ គឺ ត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដើម្បី ដោះស្រាយសំហេតុសំផល រវាងការរាំងស្កាត់អតិផរណា ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិង
គំណើនសមស្រប សំដៅដោះស្រាយការលំបាកនានាឲ្យផលិតកម្មនិងការធ្វើអាជីវកម្ម៕ 

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Vu Van Ninh ទៅបំពេញការងារនៅទីក្រុងហូជីមិញ - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម  Vu Van Ninh បានមានជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ
(Image: Internet)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ