៩១ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាហើយដែលវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លង Covid-19 ក្នុងសហគមន៍ឡើយ

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់ពេលនេះ អ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន ៣៥៣/៣៨១នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយរួចហើយ។
       យោងតាមគណៈកម្មការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺ Covid-19 ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ មេសា ដល់ថ្ងៃទី១៦ កក្កដា វៀតណាមបានឆ្លង កាត់រយៈពេល៩១ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដែលមិនរកឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺ Covid-19 ថ្មីណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ឡើយ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ អ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន៣៥៣/៣៨១នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយរួចហើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ