ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ១០ កក្កដា នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃដដែល អ្នកជំងឺចំនួន ៨ ៤៧៧  នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ។

នាថ្ងៃទី ១០ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ៩ កក្កដា ដល់ម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ១០ កក្កដា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺថ្មីចំនួន ៤៦៥ នាក់។ នាថ្ងៃដដែល អ្នកជំងឺចំនួន ៨ ៤៧៧  នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ នាំករណីជាសះស្បើយឡើង ៩ ៧៦៤ ៨៦៤ នាក់ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ