ថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៥៥៨ នាក់

ថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៥៥៨ នាក់

(VOVWORLD) - ក្នុងងថ្ងៃនេះ មានអ្នកជំងឺចំនួន ១២៩ នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយដែលនាំឱ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបឡើងជាង ១០ លាននាក់ហើយ។
ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា៖ វៀតណាមកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ជិត ៣.០០០ ករណី

ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា៖ វៀតណាមកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ជិត ៣.០០០ ករណី

(VOVWORLD) - ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ អ្នកជំងឺចំនួន៥.២១៤នាក់ត្រូវបានប្រកាសបានជាសះស្បើយ ដែលនាំឱ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបដល់ជាង១០លាននាក់។
ថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា៖ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ជាង ៦៤០០នាក់ ត្រូវបានប្រកាសបានជាសះស្បើយ

ថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា៖ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ជាង ៦៤០០នាក់ ត្រូវបានប្រកាសបានជាសះស្បើយ

(VOVWORLD) - ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ អ្នកជំងឺចំនួន ៦៤១៨ នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានប្រកាសថាបានជាសះស្បើយ ដែលនាំឱ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបឡើងដល់ជ ...
វៀតណាមមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១.៣៨១ ករណីក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងមក

វៀតណាមមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១.៣៨១ ករណីក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងមក

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាង ១១,៣ លានករណី ក្នុងនោះអ្នកជំងឺជិត ១០លាននាក់ បានជាសះស្បើយ។
ថ្ងៃទី២ខែសីហា៖ វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន២០០០ករណី

ថ្ងៃទី២ខែសីហា៖ វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន២០០០ករណី

(VOVWORLD) - ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃជំងឺរាតត្បាតមក វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងចំនួនជាង១០,៧លានករណីចំនួនករណីត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយមានចំន ...
ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា៖ វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ចំនួន១៦៨៨នាក់ មិនមានអ្នកស្លាប់ទេ

ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា៖ វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ចំនួន១៦៨៨នាក់ មិនមានអ្នកស្លាប់ទេ

(VOVWORLD) - នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា បានឲ្យដឹងថា មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១.៦៦៨ ករណី ករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ៧.៩៧៤ករណី គ្មានករណីស្លាប ...
ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតនាថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា នៅវៀតណាម

ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតនាថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថា មេរោគប្រភេទថ្មីទំនងជានឹងបន្តលេចឡើង ឬវិវត្តន៍ដែលនឹងកាត់បន្ថយភាពស៊ាំតាមពេលវេលា នាំឱ្យជំងឺនេះផ ...
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា៖ វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ជិត១៧០០នាក់ដោយគ្មានករណីស្លាប់ទេ

ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា៖ វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ជិត១៧០០នាក់ដោយគ្មានករណីស្លាប់ទេ

(VOVWORLD) - ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការរាតត្បាតមក វៀតណាមមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ចំនួន ១០.៧៧៤.៦៧៩ករណី។
ស្ថាន​ភាព​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩ នៅ​វៀតណាម នា​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កក្កដា

ស្ថាន​ភាព​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩ នៅ​វៀតណាម នា​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កក្កដា

(VOVWORLD) - នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកុវីដ-១៩ ចំនួន ៨៩៦ នាក់។ ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើង ...