ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃដដែល អ្នកជំងឺចំនួន ៩ ៥៨៧ នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ នាំករណីជាសះស្បើយឡើង ៩ ៣៨២ ៨៨១ នាក់ផងដែរ។

នាថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា ដល់ម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺថ្មីចំនួន ១ ៧១៦ នាក់ និងករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ១ នាក់។

នាថ្ងៃដដែល អ្នកជំងឺចំនួន ៩ ៥៨៧ នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ នាំករណីជាសះស្បើយឡើង ៩ ៣៨២ ៨៨១ នាក់ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ