ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញានៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៦៨២១ នាក់ និងមានករណីស្លាប់ចំនួន ២១៥ នាក់។
ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញានៅវៀតណាម - ảnh 1រូបថត៖ ក្រសួងសុខាភិបាល

នាថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១៧ ថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ដល់ម៉ោង ១៧ ថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺថ្មីចំនួន ៨៦៨១ នាក់ ក្នុងនោះមានករណីនាំចូលចំនួន ១៣ នាក់ និង ករណីឆ្លងជំងឺចំនួន ៨៦៦៨ នាក់ទៀតបានឆ្លងក្នុងប្រទេស។ ក្នុងថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៦៨២១ នាក់ និងមានករណីស្លាប់ចំនួន ២១៥ នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ