ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិនា

(VOVWORLD) - សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ បន្ទាប់មកគឺប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា រុស្ស៊ី និងបារាំង។

យោងតាមគេហទំព័រស្ថិតិអន្តរជាតិ worldometers.info ថា គិតត្រឹមម៉ោង ២ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិនា (ម៉ោង UTC) នៅលើពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ១២៦ ៦៨៣ ១៤២ នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺចំនួន ២ ៧៧៨ ៨៨៩  នាក់ត្រូវស្លាប់។ សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ បន្ទាប់មកគឺប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា រុស្ស៊ី និងបារាំងផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ