ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ៥ កក្កដានៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជិត ២០៦,៨ លានដូសជូនពលរដ្ឋហើយ

នាថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ចំនួន ៩៨៩ នាក់ និងម្នាក់ស្លាប់។ ក្នុងថ្ងៃដដែល មានអ្នកជំងឺចំនួន ៩ ៧៥៩ នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយ។

នាបច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជិត ២០៦,៨ លានដូសជូនពលរដ្ឋហើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ