ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - តត្រឹមម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន ១ ៥៨៧ នាក់ ដែលឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ចំនួន ៣៥ នាក់

យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា គិតចាប់ពីម៉ោង១៨ ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ដល់ម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា វៀតណាមមិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីឡើយ។ នាបច្ចុប្បន្ននេះ មានមនុស្សចំនួន ៥១១ ០០០ នាក់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកីវីដ ១៩។

ទន្ទឹមនឹងនេះ គិតត្រឹមម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន ១ ៥៨៧ នាក់ ដែលឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ចំនួន ៣៥ នាក់ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ