” នំ Hon - អំណោយជនបទដ៏សាមញ្ញរបស់ប្រជាជន Vinh Phuc”

(VOVWORLD) - ដោយបានផ្សំពីគ្រឿងផ្សំដ៏សាមញ្ញនិងជិតស្និទ្ធបំផុតក្នុងជីវភាពរស់នៅនោះ អ្នកឃុំ Hop Thinh ស្រុក Tam Duong ខេត្ត Vinh Phuc បានធ្វើនំ Hon ដែលជាអំណោយជនបទដ៏សាមញ្ញ និងឆ្ងាញ់ពិសារ។
 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ