កម្មវិធីសិល្បះ៖ ឆ្ពោះទៅព្រំដែន កោះសមុទ្រមាតុប្រទេស

កម្មវិធីសិល្បះ៖ ឆ្ពោះទៅព្រំដែន កោះសមុទ្រមាតុប្រទេស

(VOV)_កម្មវិធីសិល្បះ៖ ឆ្ពោះទៅព្រំដែន កោះសមុទ្រមាតុប្រទេស ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី៤ តុលានៅទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) ...
កម្មវិធីសិល្បះ”ស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្រ្តនៅរដ្ឋធានីនៃការតស៊ូ  “។

កម្មវិធីសិល្បះ”ស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្រ្តនៅរដ្ឋធានីនៃការតស៊ូ “។

ក្នុងកាសរំលឹកខួបលើកកទី៦០នៃទិវារំដោះរដ្ឋធានី ហាណូយ(ទី១០តុលា) កម្មវិធី​សិល្បះ​”ស្លាកស្នាម​ប្រវត្តិ​ សាស្រ្តនៅរដ្ឋធានីនៃការតស៊ូ “បានប ...
កម្មវិធីសិល្បះមិត្តភាពក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី របស់ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាស៊ី។

កម្មវិធីសិល្បះមិត្តភាពក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី របស់ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាស៊ី។

ក្នុងឱកាសបុណ្យបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីរប​ស់ ប្រ​ទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាស៊ីសម្ព័ន្ឋបណ្តាអង្គការ មិត្តភាពទីក្រុងហាណូយ