ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងម្តងទៀត

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងម្តងទៀត

(VOVWORLD) - នៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានអះអាងថា លោកមានជំនួបដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកន ...
KCNA ស្ញើចសរសារចំពោះ«ជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រ» រវាងអាមេរិកនិងស.ប.ប កូរ៉េ នៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ

KCNA ស្ញើចសរសារចំពោះ«ជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រ» រវាងអាមេរិកនិងស.ប.ប កូរ៉េ នៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្តាលកូរ៉េខាងជើង (KCNA) បានចេញផ្សាយថាថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប កូរ៉េ លោក Kim Jong- ...
ប្រធានាធិបតី អាមេរិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នានៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ

ប្រធានាធិបតី អាមេរិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នានៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា នៅតំបន់គ្មានយោធា (DMZ) រវាងប្រទេស កូរ៉េទាំងពីរ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងថ្នាក់ ...