ទីក្រុងហូជីមិញព្យាយាមទប់ស្កាត់ចំនួនអ្នកឆ្លង Covid-19

ទីក្រុងហូជីមិញព្យាយាមទប់ស្កាត់ចំនួនអ្នកឆ្លង Covid-19

(VOVWORLD) - នាពេលខាងមុខ សូមស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជា ជនទីក្រុងចេញសារចរ ដោយកំណត់ឲ្យពាក់ម៉ាសពេលចេញទៅក្រៅ ប្រសិនបើអ្នកណាមិនពាក់ នឹងច ...
ជំងឺ Covid-19៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមជូនព័ត៌មានស្ដីពីករណីឆ្លង វីរុស SARS-CoV-2 ទី១៧ នៅទីក្រុងហាណូយហើយឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់មនុស្សជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺ

ជំងឺ Covid-19៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមជូនព័ត៌មានស្ដីពីករណីឆ្លង វីរុស SARS-CoV-2 ទី១៧ នៅទីក្រុងហាណូយហើយឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់មនុស្សជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺ

(VOVWORLD) - អ្នកជំងឺជាស្ត្រីម្នាក់ កើតនាឆ្នាំ១៩៩៣ ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ១២៥វិថី Truc Bach ខ័ណ្ឌ Ba Dinh ទីក្រុង ហាណូយ។ អ្នកជំងឺត្រូវបានធ ...