មុខងារនៃក្បួនរទេះសេះ ៣ សេះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិ ច្ចដើម្បីសម្រេចឲ្យបាន គោលដៅ​កំណើន​ក្នុងឆ្នាំ២០២១

មុខងារនៃក្បួនរទេះសេះ ៣ សេះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិ ច្ចដើម្បីសម្រេចឲ្យបាន គោលដៅ​កំណើន​ក្នុងឆ្នាំ២០២១

(VOVWORLD) - នៅឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដាក់ចេញគោលដៅកំណើន GDP គឺ ៦,៥%។ ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen X ...
មុខងាររបស់វិទ្យុក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

មុខងាររបស់វិទ្យុក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

(VOVWORLD) - តំបន់ដីសណ្តរទន្លេ Cuu Long គឺជាជង្រុករបស់ប្រទេសជាតិសម្រាប់អាហារសមុទ្រ ផ្លែឈើនិងអង្ករ។ ប៉ុន្តែ បម្រែបម្រួលរួលអាកាសធាតុ ...
បង្កើនមុខងារឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍

បង្កើនមុខងារឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៧ មិនា សិក្ខាសាលា “ពីបណ្ដាគោល ដៅសហស្សវត្តន៍ ២០០០-២០១៥ ដល់បណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ ចីរភាពក្រោយឆ្នាំ ២០១៥ ៖ តួនាទី ...
អង្គការទទួលបន្ទុកការងារបក្សរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាមយកសន្លឹកទំនុកទុកចិត្តឆ្នាំ២០១៤

អង្គការទទួលបន្ទុកការងារបក្សរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាមយកសន្លឹកទំនុកទុកចិត្តឆ្នាំ២០១៤

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ធ្នូ អង្គការទទួលបន្ទុក ការងារបក្សរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាមបានរៀបចំសន្និ សីទយកសន្លឹកទំនុកទុកចិត្តឆ្នាំ២០១៤ ចំព ...