ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោត J. Biden និងប្រធានាធិបតីម៉ិចស៊ីកូបានសន្យាធ្វើសហប្រតិបត្តិការក្នុងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោត J. Biden និងប្រធានាធិបតីម៉ិចស៊ីកូបានសន្យាធ្វើសហប្រតិបត្តិការក្នុងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីម៉ិកស៊ិកលោក Andres Manuel Lopez Obrador ប ...