តុលាកាអេហ្ស៊ីបជំនុំជំរះឡើងវិញអតីតប្រធានាធិបតី Mubarak ដោយបទអំពើពុករលួយ

តុលាកាអេហ្ស៊ីបជំនុំជំរះឡើងវិញអតីតប្រធានាធិបតី Mubarak ដោយបទអំពើពុករលួយ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៣ មករា តុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនៅ អេហ្ស៊ីបបានបដិសេធ សាលក្រមអតីតប្រធានាធិបតីនៃ ប្រទេសនេះ លោក Hosni Mubarak ជាប់ក្ ...
អតីតប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប  Hosni Mubarak ត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារ ៣ ឆ្នាំ

អតីតប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប Hosni Mubarak ត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារ ៣ ឆ្នាំ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២១ ឧសភា តុលាកាព្រហ្មទ័ណ្ឌ ទីក្រុងកែ (អេហ្ស៊ីប) បានចេញ​សាលក្រមដាក់ពន្ធនាគារ ៣ ឆ្នាំចំពោះអតីតប្រធានាធិបតីអេហ្ស ...
អេហ្ស៊ីបគណបក្ស NDP របស់អតីតប្រធានាធិបតី Mubarak ត្រូវហាមប្រជែងបោះឆ្នោត

អេហ្ស៊ីបគណបក្ស NDP របស់អតីតប្រធានាធិបតី Mubarak ត្រូវហាមប្រជែងបោះឆ្នោត

Vovworld-តុលាការគែ(អេហ្ស៊ីប)អំពីបញ្ហាបន្ទាន់នាថ្ងៃទី៦ឧសភាបាន​ចេញ​សាលក្រមហាមបណ្ដាមន្ត្រីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាតិ NDP របស់អតីត​ប្រធាន ...