ជំនួបចរចាជាផ្លូវការរវាងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Nguyen Phu Trong និងប្រធានាធិបតីអាហ្សង់ទីនលោក Mauricio Macri

ជំនួបចរចាជាផ្លូវការរវាងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Nguyen Phu Trong និងប្រធានាធិបតីអាហ្សង់ទីនលោក Mauricio Macri

(VOVWORLD) - តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោក Nguyen Phu Trong ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណៈរដ្ឋអាហ្សង់ទីនលោក Mau ...