ស្ថានភាពអាហ្គានីស្ថាន៖ តាលីបង់ជឿជាក់នឹងឆាប់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកងកម្លាំងប្រឆាំង

ស្ថានភាពអាហ្គានីស្ថាន៖ តាលីបង់ជឿជាក់នឹងឆាប់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកងកម្លាំងប្រឆាំង

(VOVWORLD) - ថ្លែងលើទូរទស្សន៍ លោក Mujahid បាននិយាយថា តំណាងចលនាតាលីបង់ កំពុងទាក់ទងជាមួយមេបញ្ជាការយោធានិងឥស្សរជនមានកិត្យានុភាពនៅខេត្ ...