ធានាសុវត្ថិភាពសំរាប់ប្រជាជនចំពោះខ្យល់ព្យុះ Kalmaegi

ធានាសុវត្ថិភាពសំរាប់ប្រជាជនចំពោះខ្យល់ព្យុះ Kalmaegi - ảnh 1
ខ្យល់ព្យុះ Kalmaegi (TTXVN)

`(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ កញ្ញា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​កសិ​កម្ម
 និង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំ ខ្យល់ ព្យុះ ទឹកជំនន់មជ្ឈឹម លោក Cao Duc Phat បានធ្វើ​អធិបតី​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សាអំពី ដំ
ណោះ ស្រាយ ទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះ Kalmaegi។ ​តាម​ការព្យា​ករណ៍​ ខ្យល់ព្យុះ Ka
maegi បន្តរក្សាកំរិតខ្យល់​លេខ ១២ បក់​បោក​ចូលក្នុង​តំបន់​ឈុងសមុទ្រ Bac Bo ។ តាមការគ្រោងទុក ខ្យល់ព្យុះ Kalmaegi​ នឹង​បក់បោក​ចូល​ក្នុង​បណ្ដាតំបន់ពីទីក្រុង
 Hai Phong ដល់ខេត្ត Quang Ninh  ពីម៉ោង២១ ​ដល់ម៉ោង​២២ នាថ្ងៃទី១៦ កញ្ញា។ 
បណ្ដាសមាជិកនៃ​គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំបន្តជូន​ដំណឹង ណែនាំនាវាចូ ល ចត់នៅកន្លែងសុវត្ថិភាព …លៗ។

         គិតដល់ម៉ោង៦និង៣០នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ កញ្ញា កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំ
ដែនពីខេត្ត Quang Ninh ទៅកាន់ខេត្ត Binh Thuan បានរួម​សហការ​ជាមួយតំបន់ ផ្សេងៗ សមាជិកគ្រួសារនៃម្ចាស់នាវា ម្ចាស់នាវា បញ្ជាណែ​នាំនាវាចំនួន៣៤ពាន់ គ្រឿង និងមនុស្សចំនួន១២៤ពាន់នាក់ ចូលក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាព និងដឹងច្បាស់អំពី
រាល់បំរ៉ែបំរួលរបស់ខ្យល់ព្យុះនេះដែរ៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ