ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរបុណ្យណូអែល ២០១៦

ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរបុណ្យណូអែល ២០១៦ - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរបុណ្យណូអែល ២០១៦

(VOV)_ក្នុងសារលិខិតដែលបានផ្ញើនាព្រឹកថ្ងែទី៤ខែធ្នូ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម
 រណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម លោក Nguyen Thien Nhan បាន​អបអរសាទរ អ្នកមុខអ្នកការ
 និងសាសនិកវៀតណាមទទួល​បុណ្យណូអែល ​ឆ្នាំ ២០១៦។ ​ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម 
រណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម​ លោក Nguyen Thien Nhan ក៏បានលើកច្បាស់ថា៖ ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ ប្រជាជន​កាន់សាសនាកាតូលិក និងប្រូតេស្ដង់ បានម្ចាសការការពារបរិស្ថាន​ អនុវត្ត​
ធានាសន្តិសុខសង្គម សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ និងកិច្ចការពារអធិបតេយ្យ​ភាព​ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ