សិក្ខាសាលា៖កំណត់ទឹសដៅនិងសេចក្ដីស្នើ ធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញ​បន្ថែមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២

សិក្ខាសាលា៖កំណត់ទឹសដៅនិងសេចក្ដីស្នើ ធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញ​បន្ថែមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២ - ảnh 1
កំណត់ទឹសដៅនិងសេចក្ដីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញ​បន្ថែមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២(http://phapluatvn.vn)

នាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា នៅសាលាសភាបណ្ឌិត វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គមវៀតណាម ​បាន រៀបចំសិក្ខាសាលា ៖ កំណត់ទឹសដៅ និងសេចក្ដីស្នើ ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញ​បន្ថែមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩២។ នៅសិក្ខាសាលា បណ្ដាដំណាង បានផ្តល់មតិ អំពី ​បណ្ដាខ្លឹសារ គឺ កំណត់ទឹសដៅ និងសេចក្ដីស្នើ ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមរដ្ឋ
ធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩២ ផ្ដើមគំនិត ​ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែម​បណ្ដាការកំណត់​ អំពី​ការរៀបចំ យន្តការរដ្ឋ …លៗ។ សាស្ត្រាចារ បណ្ឌិត Vo Khanh Vinh នាយករងសភា បណ្ឌិត វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គមវៀតណាម ថា៖ ការ ធ្វើវិសោធនកម្ម​ បំពេញបន្ថែម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩២ លើកនេះ សំដៅ រៀបចំទាន់ពេលវេលា អំពីគោលមាគារិ៍ បណ្ដា
គោលជំហរ បណ្ដាគោលនយោបាយធំៗរបស់បក្ស កត់សម្គាល់នូវបណ្ដាសមិទ្ធិផល
របស់បដិវត្តន៍ …ជាដើម៕ ​

“កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអេឡិកត្រូនិកជាភាសាចិន នឹងនាំមកអោយអ្នកអាននូវ
បណ្ដាព័តមានត្រឹមត្រូវ ជឿជាក់បានអំពីសភាពការណ៍វៀតណាម អំពីទំនាក់ទំនង
មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ចិន។ ពីនោះ នឹងធ្វើអោយ​មិត្តអ្នកអាន​ចិន​និងបណ្ដាមិត្តភ័ក្កអន្តរជាតិលើពិភពលោកយល់ច្បាស់លាស់ជាង អំពីទឹកដីវៀត​ណាម ស្រឡាញ់សន្តិភាព ផ្លាស់ប្តូរថ្មី សកម្ម ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ