អេហ្ស៊ីពត្រៀមរៀបចំបោះឆ្នោតប្រជាធិបតី

អេហ្ស៊ីពត្រៀមរៀបចំបោះឆ្នោតប្រជាធិបតី - ảnh 1
បេក្ខជនមុខនៅអេហ្ស៊ីពក្នុងការរកសន្លឹកឆ្នោតប្រធានាធិបតី (រូបថតៈ Internet)


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១០មិនា បណ្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដំបូងរបស់អេហ្សីព គិត តាំងពីពេលរបបរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអេហ្សីព Hosni Mubarak ត្រូវដួលរលំ បានចាប់ផ្តើមចុះបញ្ជីរាយនាម សំដៅត្រៀមរៀបចំឲ្យការ បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី ២៣ និង ២៤ឧសភាខាងមុខ។ តាមផែនការ ដំណើការចុះបញ្ជីរាយនាមនឹងអូសបន្លាយដល់ថ្ងៃទី៨មេសាខាងមុខនិងយុទ្ធនាការ រកសន្លឹកឆ្នោតនឹងចាប់ផ្តើមនាថ្ងៃទី ៣០មេសាខាងមុខ នឹងអូស បន្លាយក្នុងរយៈ
ពេល ៣សប្តាហ៌។ តាមបណ្តាអ្នកវិភាគឲ្យដឹង ថា៖ បេក្ខជនប្រធានាធិបតី ដែល កំពុងមានការគំាទ្រច្រើនជាងគេសព្វថ្ងៃ គឺ អតីតប្រធានសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ Amr Moussa និងអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តី Ahmed Nazif ។ លទ្ធផលដំបូងនៃការបោះឆ្នោតនេះ នឹង
បានប្រកាសនាថ្ងៃ ទី ២ មិថុនាខាងមុខ៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ