ขยายการเชื่อมโยงสถานประกอบการเวียดนามกับสถานประกอบการอาร์เจนตินา

(VOVWORLD) - วันที่ 1 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการพบปะสังสรรค์เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการเวียดนามกับสถานประกอบการอาร์เจนตินาที่ประกอบธุรกิจในด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

 ในการนี้ นาง เหงวียนถิทูถวี รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการส่งออกสังกัดกรมส่งเสริมการค้าแห่งกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้ยืนยันว่า เวียดนามและอาร์เจนตินามีศักยภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนามากมาย “เวียดนามและอาร์เจนตินาถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรรวม 145 ล้านคน มีความต้องการสินค้าที่คล้ายคลึงกันและสามารถสนับสนุนกันในห่วงโซ่การผลิตระดับโลก ซึ่งอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการแต่ละประเทศสามารถเข้าถึงตลาดของอีกฝ่ายทั้งในด้านกว้างและส่วนลึก ส่วนสถานประกอบการเวียดนามและอาร์เจนตินากำลังพยายามขยายตลาดและปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

โอกาสนี้ สถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดและแสวงหาหุ้นส่วนเพื่อกระชับความร่วมมือระยะยาวและยั่งยืน นาง Rosario Martearena ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสินค้าเกษตรสังกัดกระทรวงการเกษตรอาร์เจนตินาได้ยํ้าว่า “เราอยากพิสูจน์ให้เห็นว่า อาร์เจนตินาคือผู้จัดสรรค์อาหารที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นเราได้เชิญสถานประกอบการอาร์เจนตินา 11 แห่งทีประกอบธุรกิจด้านสินค้าเกษตร เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์นํ้าและอาหารสัตว์ รวมเดินทางมากับคณะฯและหวังว่า อาร์เจนตินาจะสามารถขยายการส่งออกสินค้าต่างๆไปยังเวียดนามมากขึ้น”

ตามข้อมูลสถิติ มูลค่าการส่งออกสินค้าเวียดนามไปยังอาร์เจนตินาในปี 2016 อยู่ที่ 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่คือรองเท้าและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากอาร์เจนตินาอยู่ที่ 2.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเน้นในด้านอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด คาดว่า มูลค่าการค้าต่างตอบแทนในปี 2017 จะบรรลุ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด