ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าเวียดนามต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแยกตัวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน

(VOVWORLD) -นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่ให้ชาวต่างชาติต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแยกตัวเมื่อเดินทางเข้าเวียดนาม ซึ่งมีตัวเลือกทั้งสถานที่แยกตัวที่เป็นของเอกชน เช่น โรงแรมหรือรีสอร์ทที่คิดค่าบริการแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่ 

ส่วนสถานที่แยกตัวของรัฐ เช่น ค่ายทหารหรือโรงเรียนทหารจะคิดค่าอาหาร 8 หมื่นด่งต่อวันและค่าบริการที่พัก 4 หมื่นด่งต่อวัน นายกรัฐมนตรียังได้แนะนำให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าเวียดนามซื้อประกันสุขภาพที่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลในเวียดนามได้และต้องจ่ายค่าทดสอบหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง   ส่วนผู้ที่มีสัญชาติเวียดนาม ทางภาครัฐจะจ่ายค่าตรวจรักษาโรคโควิด –19ให้ตามข้อกำหนดในกฎหมายการป้องกันและรับมือโรคระบาด  ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด