ที่ประชุมรัฐสภาผ่านความเห็นชอบกฎหมายและมติ6ฉบับ

(VOVworld)- วันที่20มิถุนายนที่ประชุมรัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบมติอนุมัติการปิดบัญชีงบประมาณปี2011และหารือร่างกฎหมายการประมูลฉบับแก้ไข 

(VOVworld)- วันที่20มิถุนายนที่ประชุมรัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบมติอนุมัติการปิดบัญชีงบประมาณปี2011และหารือร่างกฎหมายการประมูลฉบับแก้ไข ซึ่งความเห็นต่างๆในที่ประชุมได้ชี้ว่าร่างกฎหมายฉบับแก้ไขได้กำหนดชัดเจนเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษและอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการและสินค้าผลิตในประเทศควบคู่กับการผลักดันการผลิตและสร้างงานทำให้แก่แรงงานในประเทศ ในช่วงบ่ายที่ประชุมรัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบมติ2ฉบับและกฎหมาย3ฉบับได้แก่มติเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบของรัฐสภาปี2014 มติเกี่ยวกับการเจรจาลงนามข้อตกลงระดับรัฐบาลในปัญหาผู้อพยพและไม่จดทะเบียนสมรสในเขตชายแดนเวียดนามลาว กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขมาตรา170 เป็นต้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด