นายเจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคประชุมกับพรรคสาขาจังหวัดกอนตุม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ณ เมืองกอนตุม นายเจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ประชุมกับพรรคสาขาจังหวัดกอนตุมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และมติของการประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดสมัยที่ 15 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
นายเจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคประชุมกับพรรคสาขาจังหวัดกอนตุม - ảnh 1 ภาพการประชุม

ในการนี้ นาย เจิ่นก๊วกเหวือง ได้ชื่นชมผลงานที่ทางการท้องถิ่นได้บรรลุและกำชับว่า

“ต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์องค์กรพรรคและทางการท้องถิ่นให้เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรก พวกเรากำลังเตรียมให้แก่การประชุมใหญ่พรรค ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีเพื่อสร้างแถวขบวนเจ้าหน้าที่และองค์กรพรรคให้เข้มแข็ง โดยต้องเน้นงานด้านบุคลากรและเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่เลือกผู้ที่มีความเสื่อมถอยของแนวความคิดทางการเมืองและคุณธรรม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นตามมติ 35 และการชี้นำของเลขาธิการใหญ่พรรค”

เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม นาย เจิ่นก๊วกเหวืองได้กำชับให้ส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งของท้องถิ่นในการพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เภสัชภัณฑ์ การท่องเที่ยว พร้อมทั้งเน้นการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ที่ดิน การปกป้องและพัฒนาป่าไม้ การป้องกันประเทศและความมั่นคง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด