รักษาสวัสดิการสังคมและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 1 เมษายน รัฐบาลได้ประกาศวงเงินมูลค่ากว่า 61 ล้านล้านด่งเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุปสรรค ค้ำประกันสวัสดิการสังคมเพื่อรับมือผลกระทบในทางลบจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19 
รักษาสวัสดิการสังคมและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  - ảnh 1 ภาพของการประชุม

นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า ผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายและแรงงานเกือบ 20 ล้านคนจะได้รับผลประโยชน์จากวงเงินช่วยเหลือดังกล่าว โดยรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือด้วยเงินสดหรือผ่านธนาคารนโยบายเพื่อช่วยให้สถานประกอบการจ่ายเงินเดือนให้แก่แรงงาน นโยบายช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องถึงการขยายเวลาการจัดเก็บเงินประกันภัยการว่างงาน  ซึ่งในนั้น กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพภาพและสังคมได้เสนอให้ความช่วยเหลือด้วยเงินสดต่อผู้ที่ยากจน แรงงานที่ต้องหยุดงานที่ไม่มีเงินเดือน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ครอบครัวที่ยากจน เป็นต้นในรอบ 3 เดือน

ก่อนหน้านั้น ในการประชุมของคณะกรรมการประจำรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการรักษาสวัสดิการสังคมในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า การประกาศวงเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ยากจนและกรรมกรผู้ว่างงานเป็นสิ่งที่สำคัญ

“ต้องค้ำประกันการปฏิบัติ 4 หลักการในช่วยหเลือ หนึ่งคือ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ถูกลดรายได้ ตกงาน ไม่มีงานทำ   สองคือ รัฐให้ความช่วยเหลือส่วนหนึ่ง โดยทั้งแรงงาน ประชาชนและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบร่วมแบ่งเบาอุปสรรคกับรัฐเพื่อค้ำประกันมาตรฐานการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน   สามคือ ทางการท้องถิ่น สำนักงานบริหารรัฐ สำนักงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำรายชื่อผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ   ค้ำประกันความโปร่งใสเพื่อไม่ก่อให้เกิดการร้องเรียน วงเงินช่วยเหลือต้องถูกใช้ตามเป้าหมาย  สี่คือ สถานประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนผ่านการลดค่าไฟและค่าน้ำเป็นต้น”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด