อัตราผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรงหลังได้รับวัคซีนโควิด -19 ในเวียดนามอยู่ที่ 1/1000

(VOVWORLD) -   ข่าวสารนิเทศเมื่อค่ำวันที่ 15 เมษายนของกระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่า หลังเริ่มทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นเวลากว่า 1 เดือน ขณะนี้ ในเวียดนาม มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 7 หมื่นคน 
ในจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน มีร้อยละ 33 มีอาการข้างเคียงไม่รุนแรง โดยสามารถหายได้เองภายในเวลา 1- 2 วันและพบผู้ที่มีอาการข้างเคียงรุนแรงในอัตรา 1 ต่อ 1000 ซึ่งสถานพยาบาลได้ทำการสังเกตอาการเป็นเวลา 1- 2 วันก่อนอนุญาตให้กลับบ้านและจนถึงขณะนี้  ยังไม่พบอาการลิ่มเลือดแข็งตัวหลังในผู้ที่ได้รับวัคซีนในเวียดนาม   ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ ดั๋งดึ๊กแอง หัวหน้าสถาบันสุขอนามัยและระบาดวิทยาแห่งชาติ หัวหน้าคณะกรรมการบริหารโครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติได้เผยว่า  กระบวนการฉีดวัคซีนในเวียดนามมีความปลอดภัยและมีความแตกต่างกับประเทศต่างๆ  รวมทั้ง ประเทศที่ทันสมัย  สถานที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้มาตรฐานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ มีการตรวจคัดกรองก่อนฉีดวัคซีน ทำการฉีดวัคซีนตามการแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และสถานพยาบาลได้พร้อมรับมือถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับวัคซีน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด