เวียดนามส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารการโยกย้ายถิ่นฐาน

(VOVWORLD) - วันที่ 20 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมเผยแพร่ข้อตกลงเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย เป็นระเบียบที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือIOM 
เวียดนามส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารการโยกย้ายถิ่นฐาน - ảnh 1 บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ เอกอัครราชทูตหวูเหวียดแอง อธิบดีกรมการกงสุลสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ย้ำว่า เวียดนามได้เข้าร่วมกระบวนการจัดทำ เจรจาและอนุมัติข้อตกลงดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งยืนยันว่า เวียดนามจะส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันและต่อต้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ถูกต้อง การลักลอบค้ามนุษย์ ปกป้องสิทธิของผู้อพยพ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารการโยกย้ายถิ่นฐาน

ส่วนนาย David Knight หัวหน้า IOMได้ชื่นชมส่วนร่วมที่เข้มแข็งของเวียดนามในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคำมั่นที่เข้มแข็งของเวียดนามในการยกระดับความรู้ ความรับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความเห็นพ้องเกี่ยวกับเป้าหมายในการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อนำผลประโยชน์มาให้แก่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและหวังว่า เวียดนามจะปฏิบัติเป้าหมาย 23 ข้อของข้อตกลงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด