เวียดนามได้รับโทรเลขแสดงความยินดีจากพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศต่างๆต่อไป

(VOVWORLD) -ถึงวันที่ 26 มกราคม การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13ได้รับโทรเลขและจดหมายแสดงความยินดี 298 ฉบับจาก 149 พรรคการเมือง องค์การระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 06 องค์กร องค์การมิตรภาพ 93 แห่ง คณะผู้แทนทางการทูต 25 คณะ และ16 บุคคลจาก 92 ประเทศ

โดยโทรเลขแสดงความยินดีที่ส่งถึงพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามล้วนมีข้อความแสดงความสามัคคี มิตรภาพและความร่วมมือกับพรรคฯ รัฐและประชาชนเวียดนามพร้อมทั้งอวยพรให้การประชุมใหญ่พรรคฯสมัยที่13ของเวียดนามประสบความสำเร็จ

โทรเลขแสดงความยินดีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียระบุว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นกองกำลังเดินหน้าที่ผ่านการทดสอบของประชาชาติเวียดนาม เป็นแบบอย่างของการเสียสละเพื่อต่อสู้ช่วงชิงอิสรภาพของชาติและเพื่ออนาคตของระบอบสังคมนิยม จากการปฏิบัติตามพินัยกรรมของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรค องค์กรพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ชูธงแห่งการต่อสู้เพื่อสังคมนิยม ธำรงบทบาทเป็นผู้นำและการวางแนวทางด้านสังคม ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ประเทศเวียดนามได้พัฒนาตามเส้นทางแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างแน่วแน่จนบรรลุความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม ทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจคล่องตัวมากที่สุดในโลกและชื่อเสียงนับวันสูงเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีโลก
โทรเลขแสดงความยินดีของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสระบุ สำหรับเรา เวียดนามถือเป็นกระบอกเสียงแห่งสันติภาพและเสถียรภาพในโลกปัจจุบันมา ในตลอด100 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสได้ติดตามการต่อสู้การประชุมและงานด้านทฤษฎีของบรรดาสหายเวียดนามอย่างต่อเนื่อง เราจะร่วมกันสร้างโลกแห่งความยุติธรรม เจริญรุ่งเรืองและสันติสุข
โทรเลขแสดงความยินดีของพรรคคอมมิวนิสต์อินเดียระบุ เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาในทุกด้าน การดำเนินนโยบาย "โด๋ยเม้ย" ที่ประสบความสำเร็จควบคู่ไปกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมได้นำความสำเร็จอย่างครอบคลุมสู่เวียดนาม ความมีเสถียรภาพทางสังคมและการเมือง การป้องกันประเทศและความมั่นคงยังคงได้รับการธำรงเสริมสร้าง และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเวียดนามในเวทีระหว่างประเทศและภูมิภาคได้รับการชื่นชมจากทุกประเทศ เราหวังว่าผลลัพธ์ทางการเมืองของการประชุมใหญ่พรรคฯสมัยที่13ของเวียดนามจะเอื้อต่อการพัฒนาของสังคมนิยมในเวียดนาม
โทรเลขแสดงความยินดีของพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นยืนยันว่า การต่อสู้อย่างกล้าหาญของชาวเวียดนามเพื่อเอกราช เสรีภาพและชัยชนะในประวัติศาสตร์การต่อสู้นั้นได้มีส่วนช่วยอย่างยิ่งใหญ่ต่อการสร้างสันติภาพในเอเชียและโลกปัจจุบัน ขอให้สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประสบความสำเร็จอย่างงดงามง ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนการสร้างสรรค์ประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โทรเลขแสดงความยินดีของพรรคคอมมิวนิสต์สหรัฐยอมรับว่าเจตนารมณ์แห่งความเป็นสากลของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามไม่ได้จำกัดอยู่ในกรอบภูมิภาคเท่านั้นหากยังออกสู่ทั่วโลกอีกด้วย ในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี 2020 เวียดนามคือเสียงพูดแห่งเสถียรภาพและสันติภาพของโลก.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด