คำถามการประกวด “คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนาม” 2020

(VOVWORLD) -ปี2020 ประเทศเวียดนามรวมทั้งสถานีวิทยุเวียดนามจะจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ด้วยความหมายนั้นทางสถานีวิทยุเวียดนามได้เปิดการประกวดความรู้  “คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนาม” 2020 สำหรับผู้ฟัง-ผู้อ่านชาวต่างชาติและชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ

คำถามการประกวด “คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนาม” 2020

ข้อ 1 - 20 คะแนน

ปี2020 เวียดนามรับหน้าที่ประธานอาเซียนและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2020-2021 ขอให้ท่านเสนอประเด็นที่เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามในปีประธานอาเซียนและส่วนร่วมของเวียดนามในเดือนมกราคมปี2020ที่เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ?

ข้อ 2 - 20 คะแนน

เวียดนามจะจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่างประเทศที่สำคัญต่างๆในปี2020 ขอให้ท่านระบุชื่ออย่างน้อย5กิจกรรมที่ท่านเห็นว่าน่าสนใจที่สุดที่จะมีขึ้นในเวียดนามรวมถึงกิจกรรมสำคัญของสถานีวิทยุเวียดนามในปี2020 พร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจของท่านต่อกิจกรรมที่ท่านสนใจที่สุด?

ข้อ 3 - 20 คะแนน

เวียดนามได้เข้าร่วมภารกิจการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง ท่านทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับนิมิตหมายของเวียดนามในภารกิจนี้และจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในเวลาข้างหน้า?

ข้อ 4 - 15 คะแนน

เวียดนามมีมรดกนามธรรมหลายรายการที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ขอให้ท่านระบุชื่ออย่างน้อย5รายการและแสดงความคิดเห็นต่อมรดกที่ท่านประทับใจมากที่สุด?

ข้อ 5 - 10 คะแนน

เมื่อกล่าวถึงเวียดนาม ท่านประทับใจกับภาพลักษณ์หรือเหตุการณ์ใดมากที่สุดและช่วยเล่าถึงความรู้สึกของท่านต่อเหตุการณ์นั้นๆ?

ข้อ 6 - 10 คะแนน

ท่านฟังรายการต่างๆของวิทยุเวียดนามอย่างไร ท่านชอบรายการอะไรมากที่สุดและเพราะอะไร?

ส่วนอีก 5 คะแนนจะให้สำหรับบทความที่มีการจัดทำอย่างสมบูรณ์และสวยงามที่สุด./.

กำหนดการรับบทความเริ่มตั้งแต่วันที่15มีนาคม-31สิงหาคม 2020 โดยยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ท่านสามารถส่งบทความเข้าร่วมการประกวดผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ-VOV5 สถานีวิทยุเวียดนาม เลขที่45 ถนน บ่าเจี๋ยว กรุงฮานอยหรือทางอีเมล vovhanoi2004@hotmail.com หรือ vovworld@vov.vn .  บทความที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารข้อมูลของผู้จัดทำ.

*************

รางวัลการประกวด

- รางวัลที่ 1 (๑ รางวัล)

- รางวัลที่ 2 (๑ รางวัล)

- รางวัลที่ 3 (๑ รางวัล)

โดยรางวัลที่1 ที่2และที่3 คือแพ็คเกจเที่ยวเวียดนามฟรี5วันและของรางวัลที่มีมูลค่าลดหลั่นกันตามลำดับ ส่วนผู้ที่เข้าร่วมการประกวดทุกๆท่านจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก.

ท่านสามารถหาข้อมูลเพื่อตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ได้บนเว็บไซต์และในรายการกระจายเสียงต่างๆของวิทยุเวียดนาม ขอให้ทุกท่านโชคดี ./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด