ประมวลหนังสือพิมพ์วสันตฤดูปีวอก 2016

(VOVworld) - ผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12  ประเพณีการต้อนรับตรุษเต๊ด บรรยากาศฉลองตรุษเต๊ตของประชาชนทั่วประเทศอย่างมีความสุขและสนุกสนานและ สถานการณ์เศรษฐกิจสังคม คือหัวข้อข่าวที่น่าสนใจของหนังสือพิมพ์ฉบับตรุษเต๊ตปีวอก2016
(VOVworld) - ผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12  ประเพณีการต้อนรับตรุษเต๊ด บรรยากาศฉลองตรุษเต๊ตของประชาชนทั่วประเทศอย่างมีความสุขและสนุกสนานและสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม คือหัวข้อข่าวที่น่าสนใจของหนังสือพิมพ์ฉบับตรุษเต๊ตปีวอก2016

ประมวลหนังสือพิมพ์วสันตฤดูปีวอก 2016 - ảnh 1
งานหนังสือพิมพ์วสันตฤดูปี 2016
  “ผลักดันการสร้างสรรค์พรรคให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็ง พัฒนาพลังชนทั้งชาติและประชาธิปไตยสังคมนิยม ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศอย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง ปกป้องปิตุภูมิให้มั่นคง ธำรงรักษาบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพ พยายามพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมในขั้นพื้นฐานตามแนวทางที่ทันสมัย”คือหัวข้อของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม โดยหนังสือพิมพ์ Tin tức ของสำนักข่าวเวียดนามได้ลงบทความที่พาดหัวว่า “สร้างสรรค์ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความอิ่มหนําผาสุก”ที่นำเสนอบทปราศรัยของท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในนัดเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12  โดยได้ยืนยันว่า เวียดนามยืนหยัดแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ พยายามพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมตามแนวทางที่ทันสมัย ปกป้องปิตุภูมิให้มั่นคง ธำรงรักษาบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพ ยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมการต่างประเทศ ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็งในเชิงรุก ส่งเสริมพลังอันแข็งแกร่งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ประชาธิปไตยสังคมนิยม สร้างสรรค์พรรคให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็ง
ปี 2016 เป็นปีฉลองครบรอบ 70ปีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่ 6 มกราคม ซึ่งตลอด70ปีแห่งการจัดตั้งและพัฒนารัฐสภาถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจ รัฐสภาเวียดนามเป็นตัวแทนของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการพัฒนาประเทศและประชาชาติ  โดยบทสัมภาษณ์ท่าน เหงวียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาที่ลงในหนังสือพิมพ์ Tin tức ของสำนักข่าวเวียดนามในโอกาสฉลองปีใหม่ 2016 ท่าน เหงวียนซิงหุ่งได้ยืนยันว่า รัฐสภาสมัยที่ 13 จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยรัฐสภาจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญๆของประเทศ ผลักดันงานด้านการตรวจสอบเพื่อให้รัฐสภามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น ซึ่งสร้างความเห็นพ้องและความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรคและกิจกรรมของรัฐสภา 

ในบทความที่พาดหัวว่า “นิมิตหมายของการผสมผสาน” ที่ลงบนหนังสือพิมพ์ส่ายหง่อนหยายฟ้อง หรือ ไซ่ง่อนปลดปล่อยระบุว่า ปี2015 เป็นปีที่เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในด้านการต่างประเทศ ซึ่งช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นบนเวทีโลก โดยเฉพาะการเยือนสหรัฐของท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคม การเยือนเวียดนามของนาย บันคีมุน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม การเดินทางไปเยือนประเทศยุโรปของท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศและเข้าร่วมพิธีสำแดงกำลังเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีวันชัยชนะเหนือฟาสซิสต์ ณ ประเทศรัสเซีย  ส่วนท่าน เหงวียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 หรือ COP 21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  รวมทั้งระบุว่า จากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 185 ประเทศ การพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และหุ้นส่วนในทุกด้านกับ 26 ประเทศ รวมถึง 5 ประเทศสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามได้บรรลุก้าวกระโดดในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้านอย่างกว้างลึก  โดยในด้านเศรษฐกิจ เวียดนามได้เสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชียยุโรป สหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลีและบรรดาหุ้นส่วนที่เข้าร่วมข้อตกลงเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งทำให้จำนวนข้อตกลงเอฟทีเอที่เวียดนามเป็นภาคีเพิ่มขึ้นเป็น 14 ฉบับ
หนังสือพิมพ์วสันตฤดู 2016  ยังสงวนพื้นที่ข่าวส่วนใหญ่เพื่อประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมปี 2015 และพยากรณ์เกี่ยวกับศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2016 โดยในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เถ่ยบ๊าวกิงเต๊ หรือ เศรษฐกิจเวียดนาม นาย เวืองดิ่งเห่ว หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางเวียดนามได้เผยว่า จุดเด่นของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2015 คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจบรรลุเกือบร้อยละ 6.7 สูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้คือร้อยละ 6.2  ส่วนในบทความเกี่ยวกับการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอ ที่ลงบนหนังสือพิมพ์เถ่ยบ๊าวกิงเต๊ หรือ เศรษฐกิจเวียดนามได้ระบุว่า ในปี 2015 เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการดึงดูดเงินเอฟดีไอ โดยสามารถดึงดูดเงินเอฟดีไอ 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2014 และอยู่ในระดับสูงที่สุดในช่วงปี 2011- 2015  ส่วนหนังสือพิมพ์ Tin tức ของสำนักข่าวเวียดนามได้รายงานว่า เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2016 คือ อัตราการขยายตัวจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 6.7  มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10  ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอตํ่ากว่าร้อยละ 5 อัตราครอบครัวที่ยากจนตามมาตรฐานความยากจนหลายมิติลดลงตั้งแต่ร้อยละ 1.3 ถึงร้อยละ 1.5  ส่วนจำนวนอำเภอที่ยากจนลดลงร้อยละ 4
หนังสือพิมพ์วสันตฤดู 2016  ยังนำเสนอประเพณีการต้อนรับตรุษเต๊ด เทศกาลต่างๆยามวสันต์ บรรยากาศการฉลองตรุษเต๊ตของชาวเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะ 54 ชนเผ่าของเวียดนามที่ถึงแม้จะมีเทศกาลที่แตกต่างกัน แต่ต่างก็ฉลองเทศกาลตรุษเต็ตตามจันทรคติ โดยในนาทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ ทุกบ้านจะมีการจัดถาดเซ่นไหว้เทพต่างๆและบรรพบุรุษเพื่อขอพรให้ช่วยปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้คลาดแคล้วจากภัยทั้งปวง ต่อจากนั้นชาวเวียดนามมักจะไปทำบุญที่วัดเพื่อขอพรให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข เจริญรุ่งเรืองและประสบแต่สิ่งที่ดีๆในปีใหม่
หนังสือพิมพ์เตี๊ยงหนอยเหวียดนาม หรือ เสียงพูดเวียดนามได้ลงบทความที่พาดหัวว่า “รักษาความเป็นตัวของตัวเองเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์เวียดนาม” ที่กล่าวถึงชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของ2สามีภรรยา นาง ถุยเฟือง และนาย Gilles  เจิ่นในเขตชาญกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยครอบครัวนาง ถุยเฟือง และนาย Gilles  เจิ่น ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมเวียดนาม และมุ่งใจสู่ปิตุภูมิอยู่เสมอและมีความประสงค์ว่า ลูกๆจะรักษาและจดจำรากเหง้าของตนได้  ส่วนหนังสือพิมพ์ต๋วยแจ๋ หรือ เยาวชน ได้ลงบทความเกี่ยวกับความรู้สึกของนักออกแบบชาวอิตาลีและสเปน 2 คนที่ถือเวียดนามเป็นบ้านเกิดและปิตุภูมิแห่งที่สองเพื่อพำนักอาศัย
ส่วนบทความเกี่ยวกับความคาดหวังและความฝันในปีใหม่ของประชาชน คำกลอนคู่เกี่ยวกับตรุษเต๊ต และรายการ Táo quân cuối năm ก็ถูกตีพิมพ์ลงบนหนังสือพิมพ์วสันตฤดู นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์วสันตฤดูได้รายงานข่าวและบทความเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของพรรคและรัฐต่อคนจน ครอบครัวที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและเจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในเกาะที่ห่างไกลในโอกาสเทศกาลตรุษเต๊ต
ในตรุษเต๊ตปีวอก 2016 หนังสือพิมพ์วสันตฤดูยังได้ลงภาพและนิทานเกี่ยวกับลิง ซึ่งจัดอยู่อันดับที่ 9 ในจำนวน 12 นักสัตว์ประจำปีของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด