การตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาตินับวันมีประสิทธิภาพและจริงจังมากขึ้น

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน ผู้แทนสภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 4 ท่าน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทและรัฐมนตรีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยประชามติและผู้แทนสภาแห่งชาติได้ประเมินว่า การตั้งและตอบกระทู้ถาม ในที่ประชุมสภาแห่งชาตินั้นนับวันมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
การตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาตินับวันมีประสิทธิภาพและจริงจังมากขึ้น - ảnh 1นาย ลิวบิ่งเหยือง คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเบ๊นแจ 

ส่งเสริมจิตใจแห่งการตอบคำถามอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาที่ตั้งกระทู้ถาม

นาย เหงียนแห่งฟุก เลขาธิการสภาแห่งชาติได้เผยว่า กลุ่มปัญหาที่ได้รับการหยิบยกมาตั้งกระทู้ถามในการประชุมครั้งนี้เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจและความคาดหวังจากประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยบรรยากาศการตั้งและตอบกระทู้ถามเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา มีประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ คำถามคมชัดเจาะลึกถึงปัญหาที่ตั้งกระทู้ถาม

นาย ลิวบิ่งเหยือง คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเบ๊นแจได้ประเมินว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนได้แสดงความยินดีเกี่ยวกับการตั้งและตอบกระทู้ถามที่มี คุณภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น จากการใช้รูปแบบถาม-ตอบโดยตรง ประธานการประชุมก็มีความคล่องตัวในการควบคุมการตั้งและตอบกระทู้ถามให้ตรงประเด็นและกรอบเวลากำหนด “ประธานการประชุมดำเนินการตั้งและตอบกระทู้ถามอย่างความคล่องตัวและละเอียดในทุกปัญหาที่ผู้แทนสภาแห่งชาติตั้งคำถาม เมื่อรัฐมนตรียังตอบคำถามไม่ครบ ประธานสภาแห่งชาติก็มีคำแนะนำ ซึ่งทำให้บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างเคร่งครัด จริงจังแต่ไม่เครียดมาก”

การตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาตินับวันมีประสิทธิภาพและจริงจังมากขึ้น - ảnh 2นาย โงแทงแยง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดดั๊กนง (quochoi.vn) 

ยกระดับบทบาทการตรวจสอบและความรับผิดชอบของผู้แทนสภาแห่งชาติ

ผ่านการตั้งและตอบกระทู้ถาม ปัญหาต่างๆของประเทศที่ประชามติและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสนใจก็ได้รับคำตอบอย่างสมเหตุสมผลจากบรรดารัฐมนตรีที่รับผิดชอบ นาย โงแทงแยง คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดดั๊กนงแสดงความเห็นว่า ในการประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้แทนได้ตั้งกระทู้ถามแบบคมชัดลึกต่อ ปัญหาที่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจ “การอภิปราย การตั้งและตอบกระทู้ถามเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาบนเจตนารมณ์แห่งการสร้างสรรค์ บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามอย่างจริงจัง บางปัญหาที่รัฐมนตรียังไม่มีคำตอบที่สมเหตุสมผล ผู้แทนสภาแห่งชาติก็จะตั้งข้อย้อนกลับเพื่อที่จะมีคำตอบที่สมบูรณ์เพื่อรายงานให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน”

ผ่านการตั้งและตอบกระทู้ถามเป็นเวลา 3 วัน บรรดารัฐมนตรีได้แสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่ยังคั่งค้างและให้คำมั่นแก้ไขเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังในเวลาที่จะถึง นาย เหงียนหงอกเฟือง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างหงายได้ประเมินว่า เมื่อผู้แทนสภาแห่งชาติกดปุ่มเลือกผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นก็คือการปฏิบัติความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบหมายให้ ดังนั้น ในการตอบทุกคำ บรรดารัฐมนตรีจะต้องทำความกระจ่างแจ้งพร้อมเสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของตนต่อปัญหานั้นๆ

ผ่านการตั้งกระทู้ถาม ปัญหาสำคัญๆของประเทศก็ได้รับการวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อมีแนวทางแก้ไขจึงสนับสนุนจากประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนบรรดารัฐมนตรีจะต้องยกระดับความรับผิดชอบของตนมากขึ้นในปัญหาที่ผู้แทนสภาแห่งชาติตั้งกระทู้ถามอย่างแน่นอน เพื่อมีแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด