ส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของประเทศของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านบัตรเลือกตั้ง

(VOVworld) – วันที่ 22 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเวียดนามจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 โดยบัตรเลือกตั้งแต่ละใบเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงสิทธิของพลเมืองในประเทศ ที่มีเอกราช เสรีภาพและประชาธิปไตย พร้อมทั้งสะท้อนความไว้วางใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อผู้ที่ได้รับเลือก เป็นตัวแทนของประชาชนทุกคน
(VOVworld) – วันที่ 22 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเวียดนามจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 โดยบัตรเลือกตั้งแต่ละใบเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงสิทธิของพลเมืองในประเทศที่มีเอกราช เสรีภาพและประชาธิปไตย พร้อมทั้งสะท้อนความไว้วางใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคน
ส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของประเทศของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านบัตรเลือกตั้ง - ảnh 1
รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์เหงียนจ่องฟุ๊ก อดีตหัวหน้าสถาบันประวัติศาสตร์พรรค สังกัดสถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์
สิทธิในการเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานของพลเมือง ซึ่งได้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับแรกเมื่อปี 1946 จนถึงฉบับปี 2013 ซึ่งประธานโฮจิมินห์เคยกล่าวในการให้การต้อนรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนรัฐสภาสมัยที่ 1 ว่า “บัตรเลือกตั้งมีคุณค่าอันสูงส่ง ซึ่งเป็นการยืนยันว่า ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนคือต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้สมบูรณ์ในวันเลือกตั้งทั่วไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและประโยชน์ของทุกๆคน”
บัตรเลือกตั้งแต่ละบัตรเหมือนก้อนอิฐที่วางพื้นฐานการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง
ในวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเมื่อปี 1946 ประธานโฮจิมินห์ได้กล่าวว่า “บัตรเลือกตั้งแต่ละใบเป็นเหมือนก้อนอิฐที่เป็นรากฐานการพัฒนาให้ประเทศนับวันเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น” บนเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 1946 รวมถึงการเลือกตั้งในทุกครั้งที่ผ่านมา พรรคและรัฐเวียดนามต่างยกย่องจิตใจแห่งการเป็นเจ้าของประเทศของประชาชน รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์เหงียนจ่องฟุ๊ก อดีตหัวหน้าสถาบันประวัติศาสตร์พรรค สังกัดสถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์เผยว่า “ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละคนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศให้นับวันยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นผ่านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งก็ถือเป็นความรักชาติ ความมุ่งมั่นที่พึ่งพาตนเองและความสามัคคีในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ผมคิดว่า การเลือกตั้งผู้แทนรัฐสภาสมัยที่ 14 ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ควรพัฒนาเจตนารมณ์นี้ต่อไป รัฐจะจัดการเลือกตั้งอย่างมีประชาธิปไตยและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ตระหนักได้ดีถึงสิทธิประชาธิปไตยและสิทธิการเป็นเจ้าของประเทศเพื่อเลือกผู้ที่เหมาะสมมาเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ”
นายเหงียนวันฟา รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามกล่าวว่า กฎหมายได้ระบุ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่เพียงแต่เป็นสิทธิหากยังเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนอีกด้วย โดยมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตัวแทนของตนในหน่วยงานภาครัฐและมีหน้าที่เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นคนดีเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆในองค์กรภาครัฐเพื่อตัดสินใจในปัญหาสำคัญของประเทศ “ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะลงคะแนนเลือกผู้ลงสมัครที่จะเป็นตัวแทนของตนในองค์กรภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น ดังนั้นต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รัฐและรัฐบาลผ่านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะให้ความสนใจและพิจารณาถึงประวัติส่วนตัวและปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงผู้ลงสมัครอย่างรอบคอบเพราะ เราจะจัดการเลือกตั้งในทั้ง 4 ระดับ คือรัฐสภา สภาประชาชนระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ในจุดเลือกตั้งแต่ละจุดจะมีการประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครทั้ง 4 ระดับ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อสามารถเลือกตัวแทนของตนได้อย่างถูกต้อง”
ส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของประเทศของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านบัตรเลือกตั้ง - ảnh 2
นายเหงียนวันฟา รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม
ให้ความสนใจถึงแผนการปฏิบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
จากการตระหนักได้ดีถึงความสำคัญในการเลือกตัวแทนของตน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อแผนการปฏิบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายดิงซวนเหงย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตบาดิ่ง กรุงฮานอยแสดงความคิดเห็นว่า“ผู้แทนรัฐสภาต้องอยู่ใกล้ชิดประชาชน รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อยื่นเสนอต่อรัฐสภา ดังนั้นพวกเขาต้องมีแผนการปฏิบัติและต้องชี้แจงอย่างชัดเจนต่อประชาชนก่อน”
ส่วนนายฝามฮวีถุ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตโด๊งดา กรุงฮานอยกล่าวว่า  “ถ้าหากอยากทราบว่า ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคนนั้นมีคุณสมบัติอย่างเพียงพอหรือไม่ เราต้องฟังแผนการปฏิบัติของพวกเขาว่า จะทำอย่างไรเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในช่วงก่อนได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อจะได้ทราบว่า พวกเขามีคุณสมบัติที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนหรือไม่แล้วจะตัดสินใจด้วยตนเองผ่านบัตรเลือกตั้ง”
บัตรเลือกตั้งแต่ละใบสะท้อนถึงสิทธิผลประโยชน์และหน้าที่ของพลเมืองทุกคน ดังนั้น ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเลือกผู้ลงสมัครที่มีคุณสมบัติเพื่อเป็นตัวแทนให้แก่ความมุ่งมั่นและความปรารถนาของประชาชนเข้าเป็นสมาชิกของรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในประเทศที่มีเอกราช เสรีภาพและประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของประเทศอีกด้วย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด