สภาแห่งชาติเวียดนามยืนยันถึงการเข้าร่วมที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบในสหภาพรัฐสภาโลก

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 14 -17 กันยายน สภาแห่งชาติเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สส.รุ่นใหม่โลกครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “บทบาทของคนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและนวัตกรรม” อันเป็นการยืนยันถึงการเข้าร่วมที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบในเชิงรุกของเวียดนามในสหภาพรัฐสภาโลก หรือ IPU อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความสนใจเป็นพิเศษต่อเยาวชนและปัญหาของคนรุ่นใหม่ในทั่วโลกในปัจจุบัน

นี่คือกิจกรรมการทูตรัฐสภาพหุภาคีที่สำคัญในปีนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมยืนยันถึงสถานะและบทบาทของสภาแห่งชาติเวียดนามที่เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสหภาพรัฐสภาโลกเท่านั้น หากยังเป็นการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 เพื่อนำเวียดนามพัฒนาก้าวรุดหน้าและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอีกด้วย

ส่งเสริมบทบาทของการทูตรัฐสภาอย่างเข้มแข็ง

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 มีแนวทางปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลาย นั่นคืออิสระ พึ่งตนเอง สันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนา ปฏิบัติกิจกรรมการต่างประเทศอย่างพร้อมเพรียง มีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทั้งการต่างประเทศของพรรค รัฐและการทูตประชาชน โดยในหลายปีที่ผ่านมา สภาแห่งชาติเวียดนามปฏิบัติและส่งเสริมบทบาทของการทูตรัฐสภาอย่างเข้มแข็งเพื่อนำประเทศเวียดนามใกล้ชิดกับเพื่อนมิตรต่างชาติ มีส่วนร่วมขยายความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างกันเพื่อมุ่งสู่อนาคตบนพื้นฐานที่มั่นคง นั่นคือผลประโยชน์ของประชาชน การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนของแต่ละประเทศ ซึ่งการทูตรัฐสภา การต่างประเทศของพรรค รัฐและการทูตประชาชนได้มีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ซึ่งปัจจุบัน กิจกรรมการทูตได้เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดริเริ่ม ส่งเสริมบทบาทที่เข้มแข็งในเชิงรุกของรัฐสภาประเทศต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมจัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อร่วมกับรัฐบาลในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาต่างๆของภูมิภาคและโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ สส.รุ่นใหม่มากขึ้น

เมื่อปี 2010 การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลก หรือ IPU ครั้งที่ 122ได้อนุมัติมติที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเกี่ยวกับ “การเข้าร่วมของเยาวชนในกระบวนการประชาธิปไตย” ต่อมา เมื่อปี 2013 สหภาพรัฐสภาโลกได้จัดตั้งฟอรั่ม สส.รุ่นใหม่เพื่อขยายการเข้าร่วมทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพของเยาวชนทั้งในรัฐสภาประเทศต่างๆและ IPU ซึ่งกลไกนี้ช่วยระดมบรรดา สส.รุ่นใหม่ทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่ให้ความสนใจร่วมกัน ซึ่งได้รับการจัดขึ้นมาแล้ว 8 ครั้ง ส่วนการประชุม สส.รุ่นใหม่โลกครั้งที่ 9 สภาแห่งชาติเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ในระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน อันเป็นการยืนยันถึงบทบาทที่เข้มแข็งและความรับผิดชอบของสภาแห่งชาติเวียดนามในสหภาพรัฐสภาโลก

เพื่อส่งเสริมเสียงพูดของคนรุ่นใหม่ในการแก้ไขความท้าทายระดับโลก การประชุม สส.รุ่นใหม่โลกครั้งที่ 9 ได้เน้นถึงบทบาทของคนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบันและเป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสนใจเป็นพิเศษและเป็นด้านที่คนรุ่นใหม่ รวมถึง สส.และผู้แทนสภาแห่งชาติรุ่นใหม่สามารถส่งเสริมบทบาทและนำเสนอความคิดริเริ่มต่างๆในสภาวการณ์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแค่ร้อยละ 12 ได้รับการปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะหารือถึงประเด็นต่างๆ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งล้วนเป็นปัญหาระดับโลกที่ IPU รัฐสภาสมาชิกและ สส.รุ่นใหม่ให้ความสนใจ

ส่งเสริมบทบาทของ สส.รุ่นใหม่เวียดนาม

บรรดา สส.รุ่นใหม่เวียดนามกำลังเข้าร่วมกิจกรรมการทูตรัฐสภาอย่างเข้มแข็ง มีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมในฟอรั่มต่างๆทั้งในระดับทวิภาคและพหุภาคี เช่น IPU การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ ไอป้า โดยเฉพาะในการประชุมไอป้าครั้งที่ 41 เวียดนามได้นำเสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการจัดการประชุม สส.รุ่นใหม่ไอป้าอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรก โดยได้รับการความเห็นพ้องในระดับสูงและเป็นนิมิตหมายที่สำคัญของการจัดตั้งกลไกการประชุม สส.รุ่นใหม่

ในกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่เข้มแข็งในปัจจุบัน การประชุม สส.รุ่นใหม่โลกครั้งที่ 9 ได้มีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่าย ความสามัคคี ยกระดับทักษะและเพิ่มวิธีการเข้าถึงปัญหาระดับโลกของเยาวชนและ สส.รุ่นใหม่ อีกทั้งมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อกิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคีของเวียดนามในปีนี้ โดยบรรดา สส.รุ่นใหม่เวียดนามที่มีความสามารถ สติปัญญาและความรับผิดชอบจะมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในการปฏิบัติเป้าหมายเพื่อสภาแห่งชาติเวียดนามและสหภาพรัฐสภาโลกที่เปลี่ยนแปลงใหม่และมีความรับผิดชอบต่อปัญหาระดับโลกต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด