สารที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมช่วงปี 2021-2022 คือหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ได้รับการหารือในการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 โดยคำชี้นำของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องในพิธีเปิดการประชุมแสดงให้เห็นถึงสารที่เข้มแข็งของพรรคและรัฐเวียดนามคือการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในช่วงที่เกิดการแพร่บาดของโรคโควิด-19 ค้ำประกันการดำรงชีวิต การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2021และแผนการพัฒนาในปี 2022 ซึ่งทัศนะและแนวทางดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากประชามติเป็นอย่างมาก
สารที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ - ảnh 1การประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

นาง โด๊ะถิเสวียน อาศัยในแขวงโก๋เยว้ เขตบั๊กตื่อเลียม กรุงฮานอยได้เผยว่า แนวทางที่ถูกระบุในบทปราศรัยของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่อง อ้างอิงข้อสังเกตที่ถูกต้องเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในปัจจุบัน ซึ่งเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจดังกล่าว เธอได้มุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดีไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดก็ตาม ปฏิบัติแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐ  รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองอย่างเคร่งครัด“ดิฉันรับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเนื้อหาบทปราศรัยของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่อง ในการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 13 โดยเฉพาะข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการเป็นสมาชิกพรรค ดิฉันมีความมั่นใจต่อแนวทาง นโยบายและแผนการต่างๆของพรรคและรัฐและมีความเชื่อมั่นว่า สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมจะได้รับการรักษาเสถียรภาพ ฟื้นฟูและพัฒนาต่อไป”

ประชามติเห็นว่า ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจเวียดนามได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สารที่เข้มแข็งและชัดเจนในบทปราศรัยของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องที่ยืนหยัดเป้าหมายรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด การค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควบคู่กันนั้น การเร่งวางมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้และในปีหน้าแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในระดับสูงของพรรคและรัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด รักษาเสถียรภาพทางสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจในสภาวการณ์ใหม่ นาย โตหว่ายนาม รองประธานและเลขาธิการสมาคมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเวียดนามได้เผยว่า“หลังจากปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 พวกเราได้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายจากการแพร่ระบาด ซึ่งมีส่วนช่วยพยากรณ์และวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเชิงรุก บทปราศรัยของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ระบุถึงการปฏิบัติมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มิฉะนั้น จะไม่สามารถปฏิบัติได้”

การชี้นำการปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดและคล่องตัวของพรรค รัฐและรัฐบาลได้ช่วยให้สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของเวียดนามใน 9 เดือนที่ผ่านมามีสัญญาณที่น่ายินดี โดยการผลิตและประกอบธุรกิจได้รับการธำรง การปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17 ซึ่งช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อค้ำประกันการพัฒนาเศรษฐกิจในสภาวการณ์ใหม่ ต้องปรับปรุงเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ค้ำประกันสวัสดิการสังคมและงานทำให้แก่แรงงาน นาย เลยวีบิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้เผยว่า“พวกเราควรมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและลดผลกระทบจากโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการฟื้นฟูการผลิต การประกอบธุรกิจและการแลกเปลี่ยนการค้า สถานประกอบการมีความประสงค์ว่า จะสามารถทำการผลิตและขนส่งสินค้าได้ตามปรกติในทั่วประเทศ”

บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและโลก การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯครั้งนี้ได้กำหนดทัศนะและแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในสภาวการณ์ใหม่เพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2021 อีกทั้งวางเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย หน้าที่ มาตรการและแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในปี 2022 ที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้จริงในการปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี 2021 และในปี 2022 ทั้งนี้ สารที่ถูกต้องของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางของพรรคที่สอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชนและความมุ่งมั่นปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในสภาวการณ์ใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด