เวียดนามมุ่งมั่นร่วมกับอาเซียนเพื่อพัฒนาประชาคมอาเซียนเป็นระดับโลก

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน ประชาคมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งและพัฒนามาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ  ในตลอดเวลากว่า 50 ปี อาเซียนได้บรรลุผลสำเร็จที่สำคัญในหลายด้าน นำผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มาให้แก่ประเทศสมาชิกด้วยบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพที่เอื้อให้แก่การพัฒนา บรรยากาศความร่วมมือที่เปิดกว้างที่มีการเข้าร่วมของประเทศมหาอำนาจทั้งภายในและนอกภูมิภาค จากการเติบโตที่เข้มแข็งดังกล่าว เวียดนามภูมิใจที่มีส่วนร่วมไม่น้อยต่อผลสำเร็จดังกล่าว ด้วยแนวทางการต่างประเทศที่เปิดกว้าง เวียดนามยังมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อเป้าหมายสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในระดับโลก และปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ให้ประสบความสำเร็จ
เวียดนามมุ่งมั่นร่วมกับอาเซียนเพื่อพัฒนาประชาคมอาเซียนเป็นระดับโลก - ảnh 1

ปี 2018 เป็นปีแรกที่อาเซียนย่างเข้าสู่ระยะใหม่ภายหลัง 50 ปีแห่งการก่อตั้งและพัฒนา อาเซียนได้บรรลุผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ยืนยันถึงสถานะขององค์กรที่เข้มแข็ง การเชื่อมโยงที่กว้างลึกและเป็นหุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ของประเทศต่างๆ

ปี 2018 นิมิตหมายอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจและยืนยันถึงสถานะ

ปี 2018 การขยายตัวจีดีพีของกลุ่มมีเสถียรภาพต่อไป โดยอยู่ที่กว่าร้อยละ 5 ที่น่าสนใจคือ อาเซียนมีความพร้อมให้แก่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0  หนึ่งในผลงานที่น่าสนใจของการเปลี่ยนแปลงใหม่และเทคโนโลยีคือประเทศอาเซียนได้เห็นพ้องจัดตั้งเครือข่ายนครอัจฉริยะอาเซียน เชื่อมโยงนคร 26 แห่งเป็นการนำร่อง การเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรืออาร์ซีอีพีได้บรรลุความคืบหน้าที่น่าชื่นชม ส่งสาส์นที่เข้มแข็งและชัดเจนเกี่ยวกับคำมั่นต่อการค้าพหุภาคีของอาเซียนในสภาวการณ์ที่แนวโน้มต่อต้านโลกาภิวัตน์กำลังเพิ่มมากขึ้น

ปี 2018 อาเซียนยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทเป็นศูนย์กลางในกรอบความสัมพันธ์หุ้นส่วนต่างๆระหว่างอาเซียนกับประเทศและองค์กรภูมิภาคอื่นๆ มีบทบาทเป็นคนไกล่เกลี่ย จัดฟอรั่มเพื่อให้ทุกฝ่ายเจรจา ยกระดับบทบาทและสถานะของตน นาย หวูโห่ อธิบดีกรมอาเซียนแสดงความเห็นว่า “ประชาคมอาเซียนได้สร้างบรรยากาศให้ประเทศใหญ่ๆมาหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทุกปัญหาที่ประเทศต่างๆกำลังเผชิญ สามารถเห็นได้ชัดเจนว่า อาเซียนได้กลายเป็นสถานที่เพื่อให้หุ้นส่วนต่างๆมาหารือ แก้ไขปัญหาระดับโลก อาเซียยังคงพยายามสร้างโครงสร้างภูมิภาคโดยอาศัยกฎบัตรอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการให้ความเคารพและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของกฎบัตรสากล ซึ่งได้รับการระบุอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการหารือของอาเซียนกับภายนอก นั่นคือการจัดทำซีโอซีเพื่อธำรงเสรีภาพและเสถียรภาพ มีส่วนร่วมควบคุมการพิพาทในภูมิภาค ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมให้แก่กฎหมายสากล”

ปัจจุบัน อาเซียนได้สร้างวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนโดยอาศัย 3 แผนปฏิบัติการที่ใหญ่ๆ นั่นคือแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง วัฒนธรรมและสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 3 แผนการนี้คือเข็มทิศชี้ทางเพื่อค้ำประกันว่าประเทศต่างๆเล็งเห็นถึงเป้าหมาย วิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างบรรยากาศการสนทนาและร่วมมือ สร้างเวทีและพลังขับเคลื่อนเพื่อให้อาเซียนพัฒนาตั้งแต่บัดนี้จนถึงหลังปี 2025

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการสร้างประชาคมอาเซียน

24 ปีได้ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เวียดนามกำหนดว่า อาเซียนคือเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์ที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในนโยบายการต่างประเทศของตน ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ได้ยืนยันอีกครั้งถึงแนวทางและทัศนะ “เป็นฝ่ายรุก มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบเพื่อร่วมกับอาเซียนสร้างประชาคมที่เข้มแข็ง” ผลสำเร็จของอาเซียนในปีที่ผ่านมามีส่วนร่วมไม่น้อยของเวียดนาม ซึ่งสะท้อนผ่านกิจกรรมร่วมมืออาเซียน ที่น่าสนใจคือการเป็นเจ้าภาพจัดฟอรั่มเศรษฐกิจโลกเกี่ยวกับอาเซียนหรือ WEF – ASEAN มีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค

ปี 2020 เวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งเป็นโอกาสของเวียดนามเพื่อผลักดันการสร้างประชาคมที่เข้มแข็งมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นความรับผิดชอบเพื่อนำอาเซียนที่มีความเข้มแข็งจากภายในและเพิ่มชื่อเสียงและบทบาทในภูมิภาค ตลอดจนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการและความสนใจของโลก ในการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติอาเซียนเมื่อปลายเดือนมกราคมปี 2018 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้ย้ำว่า “การทำหน้าที่ประธานอาเซียน 2020 ให้ประสบความสำเร็จมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นช่วงเวลาเพื่อให้อาเซียนประเมินกึ่งวาระและตัดสินใจขั้นตอนต่อไปในเส้นทางเพื่อบรรลุเป้าหมายสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2025 ให้ประสบความสำเร็จ เหตุการณ์นี้จะสร้างโอกาสใหม่เพื่อส่งเสริมความได้เปรียบและศักยภาพของประเทศ ยกระดับสถานะและภาพลักษณ์ของเวียดนาม ผมขอยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญ รอคอยและจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020”

เพื่อปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ให้ประสบความสำเร็จ เวียดนามกำลังส่งเสริมบทบาทของตนมากขึ้น ผลักดันด้านร่วมมือที่จริงจัง นำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาให้แก่ประชาชนของแต่ละประเทศสมาชิก โดยก่อนอื่น เวียดนามให้ความสำคัญต่อจิตใจแห่งความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และหลักการที่มีค่าซึ่งได้สร้างเอกลักษณ์และความสำเร็จให้แก่อาเซียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด