ชนเผ่าเย้าแดงกับประเพณีการบูชาเทพที่เป็นเจ้าแห่งฟ้าผ่า

(VOVWORLD) .แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็มีประเพณีที่ห้ามปฏิบัติกันในปี รวมถึงชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าแดงที่จังหวัดเอียนบ๊าย โดยในรอบปีเผ่าเย้าแดงจะมีกำหนดหลายวันที่ต้องงดทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง เช่น วันสำหรับเทพลม เทพฝน เทพีฟ้าแลบ โดยเฉพาะ วันของเทพฟ้าผ่า ถือว่ามีความสำคัญมาก ประเพณีนี้จะเป็นอย่างไรท่านจะได้ทราบผ่านรายการสารคดีที่เราจะนำเสนอในวันนี้

ชนเผ่าเย้าแดงกับประเพณีการบูชาเทพที่เป็นเจ้าแห่งฟ้าผ่า - ảnh 1สตรีในบ้านมักจะรวมกลุ่มกันทอผ้า 

วันที่1เดือนสามจันทรคติทุกปีถือเป็นวันแห่งการบูชาเทพที่เป็นเจ้าแห่งฟ้าผ่าหรือเทพฟ้าผ่า โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าในวันนั้นทุกบ้านต้องงดทำกิจกรรมต่างๆเพราะเป็นวันที่เข้าหน้าฝน เทพฟ้าผ่าจากเบื้องบนจะลงมาตรวจโลกของมนุษ์เพื่อดูว่าใครทำดีทำชั่วยังไงเพื่อประทานพรหรือจะลงโทษ คุณเจี๋ยวถินาย จากหมู่สามหว่านต.ฟุกเหลยอ.หลุกเอียน จ.เอียนบ๊าย เผยว่า "คนเผ่าเย้าแดงเราจะถือวันเทพฟ้าผ่าอย่างเคร่งครัด โดยในวันที่1เดือนสามนั้นจะงดออกจากบ้านห้ามไปไหนมาไหน  ห้ามทำเสียงดัง ซึ่งสตรีในบ้านมักจะรวมกลุ่มกันทอผ้า"

สำหรับครอบครัวต่างๆ วันแห่งเทพฟ้าผ่าคือวันหยุดงานห้ามส่งเสียงดังเพราะอาจจะทำให้เทพฟ้าผ่าตื่นเร็วซึ่งท่านจะโกรธแล้วลงโทษชาวบ้าน ดังนั้นพวกเขามักจะเลือกทำงานเก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน ดูแลลูกหลานหรือไปเยี่ยมเยือนกัน โดยเฉพาะปีนี้วันแห่งเทพฟ้าผ่าได้ตรงกับเทศกาลเช็งเม้งของเผ่าเย้าซึ่งแม้จะไม่ใช่งานเทศกาลหลักแต่ก็เป็นโอกาสให้ทุกครอบครัวทำถาดอาหารเซ่นไหว้เพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อบรรพบุรุษและพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ในช่วงหลายปีมานี้ สภาพอากาศมีความแปรปรวนมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และการผลิตเกษตรได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเสียใจจากฟ้าผ่าก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านให้ความสำคัญต่อวันแห่งการเลี่ยงเทพฟ้าผ่า

นางเจี๋ยวถิเตี๊ยบ จากหมู่สอง ต.ฟุกเหลยอ.หลุกเอียน จ.เอียนบ๊าย เผยว่า "เราปฎิบัติประเพณีนี้มาแต่เนิ่นนานและนี่เป็นเรื่องที่มีความหมายพิเศษมาก โดยเราอยากขอพรให้มนุษย์มีชีวิตที่ปลอดภัยมั่นคง ขอให้ฝนฟ้าเอื้ออำนวยเพื่อการผลิตเกษตร การเก็บเกี่ยวได้ผลดีชีวิตมีความสุข" 

ชาวเผ่าเย้าแดงในจังหวัดเอียนบ๊ายไม่รู้ว่าประเพณีการถือวันแห่งเทพฟ้าผ่านี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่เพียงว่าเป็นกิจกรรมเป็นความเชื่อที่ต้องปฎิบัติกันอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม โดยเทพทั้งหลายได้อยู่ในดวงใจของชาวเผ่าเย้าทุกคน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด