พี่น้องชนกลุ่มน้อยในจังหวัดหลางเซินร่วมกันอนุรักษ์เพลงพื้นเมือง

(VOVWORLD) -จังหวัดหลางเซินเป็นถิ่นอาศัยของหลายกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมคลังวัฒนธรรมอันหลากหลายรวมทั้งเพลงพื้นเมืองต่างๆของเผ่าไต หนุ่ง เช่น เพลงทำนองแทน(then) เพลงทำนองสลี (sli ) เพลงทำนองโกเหลา (c lu) เพลงทำนองฟองสลือ (phong slưเป็นต้น โดยจนถึงทุกวันนี้เพลงพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมให้แก่การเผยแพร่และสืบทอดแก่ชนรุ่นหลัง

พี่น้องชนกลุ่มน้อยในจังหวัดหลางเซินร่วมกันอนุรักษ์เพลงพื้นเมือง - ảnh 1
ท่านกำลังฟังเพลงพื้นเมืองท่อนหนึ่งที่ขับร้องโดยนายวีห่งเญิน นายกสมาคมอนุรักษ์เพลงพื้นเมืองชนเผ่าต่างๆในจังหวัดหลางเซิน ซึ่งนายวีห่งเญินได้เผยว่า ด้วยความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าไต-หนุ่งในท้องถิ่น เขาได้รณรงค์ให้มีการจัดตั้งสมาคมอนุรักษ์เพลงพื้นเมืองชนเผ่าต่างๆในจังหวัดหลางเซินเมื่อปี2010และจนถึงขณะนี้ก็มีสมาชิกกว่าพันคนแล้ว โดยดำเนินกิจกรรมผ่านสโมสร50แห่งในทุกอำเภอบนพื้นฐานของความสมัครใจ เด็กหญิงเหงวียนหว่างเตื่องอาน อายุ11ปีสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของสโมสรเพลงแทนเกิ๋วปุง อ.จ่างดิ๋งเผยว่า"หนูร่วมกิจกรรมของสโมสรได้4ปีแล้ว เราเรียนร้องเพลงแทนและเล่นพิณติ๋ง ซึ่งขณะนี้ก็มีความรู้ในระดับพื้นฐาน"

จากชั้นเรียนต่างๆในลักษณะนี้ สมาชิกในสโมสรเพลงพื้นเมืองได้กลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่น ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นเมืองระหว่างตำบลและอำเภอต่างๆตลอดจนระหว่างสมาคมอนุรักษ์เพลงพื้นเมืองจังหวัดกาวบั่ง  บั๊กก๋าน บั๊กยาง ท้ายเงวียน ศิลปินประชาชน เจี๋ยวถวีเตียน อดีตหัวหน้าคณะนาฎศิลป์ จังหวัดหลางเซิน รองนายกสมาคมอนุรักษ์เพลงพื้นเมืองจังหวัดหลางเซิน หัวหน้าสโมสรเพลงพื้นเมืองแทนและพิณติ๋งของศูนย์วัฒนธรรมศิลปะจังหวัดหลางเซินเผยว่า "เป็นที่น่ายินดีมากที่ในช่วงหลายปีมานี้เราสามารถดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองผ่านการเปิดชั้นเรียนและฝึกร้องเพลงแทน เล่นพิณติ๋ง อันเป็นการสร้างแหล่งบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะสืบสานพิธีกรรมด้านความเลื่อมใสต่างๆ"

พี่น้องชนกลุ่มน้อยในจังหวัดหลางเซินร่วมกันอนุรักษ์เพลงพื้นเมือง - ảnh 2สโมสรเพลงพื้นเมืองแทนและพิณติ๋ง 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าที่ยั่งยืนของเพลงพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ บรรดาศิลปินและทางการท้องถิ่นมีความปรารถนาว่าทั้งชุมชนจะเข้าร่วมงานด้านการอนุรักษ์เพลงพื้นเมือง นายวีห่งเญิน นายกสมาคมอนุรักษ์เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าจังหวัดหลางเซินเผยว่า "ไม่เพียงแต่ทางสมาคมของเราและบรรดาศิลปินหรือผู้ที่มีความรักศิลปะพื้นเมืองเท่านั้นหากการอนุรักษ์ต้องการความสนใจจากทางการท้องถิ่น โดยต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกในการตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของมรดกด้านจิตใจเพราะถ้าสูญหายไปแล้วก็ยากที่จะฟื้นฟูใหม่ได้"

ในเกือบ๑๐ปีของการดำเนินกิจกรรม สมาคมอนุรักษ์เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆในจังหวัดหลางเซินไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมใจของผู้ที่รักและหวงแหนศิลปะพื้นเมืองเท่านั้นหากยังเป็นแหล่งบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความสามารถในด้านวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ช่วยจุดประกายความรักศิลปะในชุมชน ส่งเสริมให้เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆได้พัฒนาคงอยู่คู่กับกาลเวลาไปนานแสนนาน. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด