พยายามอนุรักษ์อักษรโบราณของเผ่าไท

(VOVWORLD) -ปัจจุบันเนื่องด้วยกระแสการพัฒนาใหม่ของยุคสมัยที่ทำให้เกิดการผสมผสานด้านวัฒนธรรมได้ทำให้เอกลักษณ์ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหลายชนเผ่ารวมทั้งเผ่าไทเลือนหายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะภาษาเขียน  จากสถานการณ์นี้ ทางการจังหวัดเดียนเบียนได้พยายามส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าไทโดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียนผ่านการเปิดชั้นเรียนภาษาเผ่าไทโบราณให้แก่คนเผ่าไทในท้องถิ่น
พยายามอนุรักษ์อักษรโบราณของเผ่าไท - ảnh 1 ชั้นเรียนภาษาไทโบราณ

ปัจจุบันเนื่องด้วยกระแสการพัฒนาใหม่ของยุคสมัยที่ทำให้เกิดการผสมผสานด้านวัฒนธรรม ได้ทำให้เอกลักษณ์ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหลายชนเผ่ารวมทั้งเผ่าไทเลือนหายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะภาษาเขียน จากสถานการณ์นี้ ทางการจังหวัดเดียนเบียนได้พยายามส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าไทโดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียนผ่านการเปิดชั้นเรียนภาษาเผ่าไทโบราณให้แก่คนเผ่าไทในท้องถิ่น

-เราเป็นคนเผ่าไทแต่ยังไม่รู้และเข้าใจภาษาแม่อย่างลึกซึ้ง จึงได้สมัครเข้าเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชนเผ่าตน

- หนูเป็นคนเผ่าไทจึงอยากสืบสานวัฒนธรรมของบรรพชนเพื่อให้ตัวเองมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ที่มีคุณค่าของชนเผ่าตนเอาไว้

- การเรียนภาษาไทโบราณนั้นยากมาก ดังนั้น ต้องพยายามตั้งใจเรียน ซึ่งเมื่อเราได้เรียนแล้วก็จะสามารถศึกษาวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าตนได้ลึกซึ้งมากขึ้น ด้วยความตระหนักว่าต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจและเก็บรักษาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าตนเอาไว้อย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์ โดยเฉพาะภาษาเขียนเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานให้คนรุ่นหลัง

พยายามอนุรักษ์อักษรโบราณของเผ่าไท - ảnh 2

นักเรียน30คนที่เป็นคนเผ่าไทในต.นองล้วง จังหวัดเดียนเบียนได้ตั้งใจศึกษาอย่างขยันในตลอดกว่า3เดือนที่ผ่านมา นักเรียนในชั้นเรียนพิเศษนี้มาจากหลายภาคส่วนทั้งเป็นชาวบ้านธรรมดา เด็กนักเรียน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ข้าราชการของท้องถิ่น โดยคนที่อายุน้อยที่สุดคือ15ปีและมากที่สุดคือ73ปี อย่างนายหล่อวันเวือง จากหมู่บ้านแทงจิ๊ง ต.นองล้วง ซึ่งแม้อายุจะ73ปีแล้วและสายตาฝ้าฟาง รวมทั้งหูฟังไม่ชัด แต่เขาก็ยังตั้งใจไปเรียนภาษาเขียนโบราณโดยบอกว่าการที่ได้เรียนรู้ภาษาของชนเผ่าตนก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเขา "ภาษาไทยุคใหม่ผมรู้แต่ภาษาเผ่าไทโบราณผมอ่านไม่ออกเลย ไปเรียนแบบนี้ก็เข้าใจแล้วว่ามันเขียนยังไงและมีความหมายอย่างไร ผมสามารถอ่านเขียนภาษาโบราณได้แล้วและไปสอนต่อให้แก่ลูกหลานที่บ้าน"

ส่วนเด็กหญิง เหลื่องถิเฟืองลินห์ นักเรียนชั้น ม.1ซึ่งเป็นนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดในชั้นเรียนนี้เผยว่าเนื่องจากเธอเป็นคนชนเผ่าไท ดังนั้น จึงอยากรู้ภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองของเผ่าตัวเองอย่างลึกซึ้งและภายหลังมาเรียนได้กว่า1เดือนเธอก็สามารถเขียนและอ่านภาษาโบราณได้ "ตอนนี้หนูอ่านภาษาโบราณได้แล้วและรู้สึกชอบเพราะมีความน่าสนใจ หนึ่งคำอาจมีหลายความหมายและการประกอบตัวอักษรเป็นคำก็มีลักษณะพิเศษ วิธีการเขียนนั้นต่างกับการเขียนอักษรธรรมดา"

นางจูถวี่เลียน รองหัวหน้าคณะกรรมการชนเผ่าจังหวัดเดียนเบียนเผยว่า ในเวลาที่ผ่านมาทางการท้องถิ่นได้วางแผนและจัดทำหลายโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆรวมทั้งมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชนกลุ่มน้อยเผ่าไทคือภาษาพูดและเขียน ซึ่งการเปิดชั้นเรียนภาษาโบราณนั้นก็เพื่อเป้าหมายอนุรักษ์และส่งเสริมให้ภาษาโบราณของเผ่าไทในแผ่นดินเมืองแถนนี้พัฒนาคงอยู่ต่อไปและสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนชนเผ่าไทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของเผ่าไทในเวียดนามสู่มิตรประเทศในทั่วโลก ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด