จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าผลักดันการสร้างสรรค์โครงการตัวเมืองอัจฉริยะ

(VOVWORLD) - จากการปฏิบัติโครงการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยเวียดนามะยั่งยืนของรัฐบาลในช่วงปี 2018 ถึงปี 2025  สภาประชาชนจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าได้ประกาศใช้มติผ่าน “โครงการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะในช่วงปี 2020 ถึงปี  2022  กำหนดแนวทางถึงปี 2025 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2030”  โดยเป้าหมายของโครงการคือ เสร็จสิ้นการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารอัจฉริยะและแอพพลิเคชันอัจฉริยะภายในปี 2025 เพื่อสนับสนุนให้แก่สถานประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว
จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าผลักดันการสร้างสรรค์โครงการตัวเมืองอัจฉริยะ - ảnh 1ถนนสายแห่งหนึ่งของเมืองหวุงเต่า 
ตามโครงการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าในช่วงปี 2020 ถึงปี 2012  กำหนดแนวทางถึงปี 2015 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2030 จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าจะพัฒนาเป็นตัวเมืองอัจฉริยะผ่านการประยุกต์ใช้ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกด้านของเศรษฐกิจและสังคมและอาศัยเอกลักษณ์ขั้นพื้นฐาน 6 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจอัจฉริยะ การเคลื่อนย้ายอัจฉริยะ บรรยากาศอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะและชีวิตอัจฉริยะซึ่งจะนำผลประโยชน์มากมายมาให้แก่ประชาชน สถานประกอบการและทางการปกครอง

เมืองหวุงเต่าจะเป็นท้องถิ่นแห่งแรกที่ประยุกต์ใช้การจัดทำพื้นฐานทางนิตินัย โครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ นาย เหงียนจ่องถุย หัวหน้าหอบริหารตัวเมืองของเมืองหวุงเต่าได้เผยว่า ในช่วงปี 2020 ถึงปี  2022  เมืองหวุงเต่าจะใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารที่ดิน ตัวเมือง สิ่งแวดล้อม การคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น “อย่างน้อยต้องแปลงข้อมูลที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เป็นข้อมูลดิจิทัลและบรรจุข้อมูลดังกล่าวเข้าในแอพพลิเคชั่น เช่น การท่องเที่ยวอัจฉริยะ หากนักท่องเที่ยวมาเยือนหวุงเต่าแล้วต้องไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารก็มีเครื่องมือจัดสรรข้อมูลให้แก่พวกเขา และสำนักงานภาครัฐยังสามารถทราบจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในระบบโรงแรมได้”

นาย เจิ่นดิ่งควา เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าได้เผยว่า เพื่อปฏิบัติเป้าหมายนี้ต้องมีก้าวกระโดดในการประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร จากรูปแบบการประยุกต์ใช้การบริหารตัวเมืองอัจฉริยะของเมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง เมืองหวุงเต่าจะจัดงบกว่า 7 หมื่นล้านด่งทดลองใช้แอพลิเคชันในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ในช่วงปี 2023 ถึงปี 2025 จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าจะจัดทำและประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในด้านที่สนับสนุนประชาชนและสถานประกอบการ โดยในช่วงหลังปี 2025 จะเดินหน้าปรับปรุงระบบ ขยายแอพลิเคชันในระดับจังหวัดและด้านที่เหลือให้มีความสมบูรณ์

บรรดาผู้เชี่ยวชาญในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้แสดงความเห็นว่า จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่ายังมีงานที่ต้องทำมากมาย โดยก่อนอื่นคือ ด้วยความได้เปรียบเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ทางจังหวัดสามารถใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงการบริหารของทางการตัวเมืองให้กระทัดรัด

จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าผลักดันการสร้างสรรค์โครงการตัวเมืองอัจฉริยะ - ảnh 2จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าบริหารทรัพยากร ที่ดินผ่านแอพพลิเคชั่น

นาย โด๋หงอกหวิง รองผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพและประเมินประสิทธิภาพการลงทุนสารสนเทศของกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้แสดงความเห็นว่า จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าต้องปรับปรุงและยกระดับคุณภาพบรรยากาศที่อยู่อาศัย กระตุ้นการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่เป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคมได้รับประโยชน์ ต่อจากนั้นจะเข้าร่วมการลงทุน การก่อสร้างและบริหารตัวเมืองอัจริยะ “เพื่อประสบความสำเร็จ ต้องมีปัจจัย 2 ประการ นั่นคือการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ เช่นที่หวุงเต่ากำลังมีความได้เปรียบในเรื่องอะไร เราก็จะประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะในเรื่องนั้น และให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินเพื่อที่พวกเราจะได้ปรับปรุงโครงการและหน้าที่สร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะให้มีความสมบูรณ์”

ส่วนนาย เหงียนเจื่องทั้ง หัวหน้าสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า การพัฒนาเป็นตัวเมืองอัจฉริยะคือกระบวนการพัฒนาในระยะยาวที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศให้แก่บริการต่างๆที่เข้าร่วม ซึ่งเพื่อปฏิบัติสิ่งนี้อาจต้องระดมแหล่งเงินทุนจากสังคมเพื่อให้บริการที่สะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น “สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินหรือจากสถานประกอบการ สถานประกอบการสามารถใช้เงินทุนของพวกเขาเพื่อให้บริการด้านไฟฟ้า น้ำ สาธารณสุข ขยะและการศึกษา สถานประกอบการภาคเอกชนและสถานประกอบการภาครัฐสามารถปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์การบริการที่สะดวกสบาย”

บนพื้นฐานประสบการณ์ที่มีอยู่ พื้นฐานเทคโนโลยีที่กำลังค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างบวกกับปัจจัยด้านมนุษย์และแหล่งพลังด้านการเงินที่ได้รับการลงทุนตรงเป้าหมาย จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเตามีพื้นฐานเพียงพอเพื่อสร้างตัวเมืองอัจฉริยะด้วยเป้าหมายให้บริการที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและเป็นมิตรให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด