SAPO แอปพลิเคชันบริหารและขายสินค้าในหลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวียดนาม

SAPO แอปพลิเคชันบริหารและขายสินค้าในหลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวียดนาม

(VOVWORLD) -SAPO คือผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีของบริษัท Sapo เวียดนามหุ้นส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ดีที่สุดในการขายปลีกและอี – คอมเมิร์ซในเวียดนาม จากจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการผลิตซอฟต์แวร์ Make...
นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล ในปี 2023 นครโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงานสาธารณสุขนครโฮจิมินห์ นั่นคือ การจัดทำเวชระเบียนดูแลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชนและฐานข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุข...
Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

(VOVWORLD) - “Make in Vietnam” เป็นคำที่มักจะได้รับการกล่าวถึงเมื่อระบุถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี่คือสโลแกนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ของเวียดนาม ซึ่งเปิดตัวโดยกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในฟอรั่มแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการเทคโนโลยีเวียดนามเมื่อปี...
สถานประกอบการในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรนวัตกรรม

สถานประกอบการในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรนวัตกรรม

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วนี้ สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามสาขานครเกิ่นเทอได้ประสานงานกับสมาชิกเครือข่ายธุรกิจสตาร์ทอัพเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงหรือ MSN และกองทุน Beacon Fund จัดการประกวด “การทำธุรกิจสตาร์ทอัพในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปี...
สนับสนุนสตรีในเขตเขาจังหวัดกว๋างนามทำธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน

สนับสนุนสตรีในเขตเขาจังหวัดกว๋างนามทำธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVWORLD) -ในอำเภอภาคเขาจังหวัดกว๋างนาม นับวันมีสตรีหลายคนประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมากขึ้น ซึ่งไม่เพียแต่สร้างฐานะที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวของตนเองเท่านั้น หากยังสร้างงานทำและช่วยให้สตรีในท้องถิ่นหลุดพ้นจากความยากจนอีกด้วย โดยเฉพาะที่อำเภอนามยาง มีรูปแบบการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของสตรีหลายคนได้รับการขยายผลและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น
TECHFEST VIETNAM 2022 – ปลูกฝังจิตใจแห่งการพัฒนานวัตกรรมและการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

TECHFEST VIETNAM 2022 – ปลูกฝังจิตใจแห่งการพัฒนานวัตกรรมและการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) -นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในกรอบวันงานการทำธุรกิจสตาร์อัพนวัตกรรมแห่งชาติหรือ TECHFEST VIETNAM ปี 2022 ได้มีขึ้น ณ จังหวัดบิ่งเยืองในระหว่างวันที่...
การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในจังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า

การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในจังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า

(VOVWORLD) -การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเป็นแนวโน้มที่กำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็งในเวียดนาม จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของภารกิจนี้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่เชิงก้าวกระโดดในระยะปี 2021-2025 จังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า กำลังผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลที่ครอบคลุมใน...
จังหวัดนิงถวนพยายามปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ

จังหวัดนิงถวนพยายามปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -จังหวัดนิงถวนตั้งเป้าไว้ว่า ถึงปี 2030 จะปฏิบัติการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอย่างพร้อมเพรียงและรอบด้านในขอบเขตทั่วจังหวัดเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ตามแผนการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติระยะปี 2021-2025 และการกำหนดแนวทางถึงปี 2030...
สถานประกอบการเวียดนามใช้ประโยชน์จากข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ

สถานประกอบการเวียดนามใช้ประโยชน์จากข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ

(VOVWORLD) -ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรปหรืออีวีเอฟทีเอมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมปี 2020 แต่ในตลอดกว่า 2 ปีที่บังคับใช้ข้อตกลงนี้ เศรษฐกิจโลกและเวียดนามต้องเผชิญความผันผวนที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด...
การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในจังหวัดบิ่งเยือง – พลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในจังหวัดบิ่งเยือง – พลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

(VOVWORLD) - จังหวัดบิ่งเยืองเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่อยู่แถวหน้าในกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของเวียดนาม ซึ่งสามารถเห็นได้จากอันดับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลแห่งชาติที่ขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นให้ทางการจังหวัดฯ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวลาที่จะถึง
หมู่บ้านอัจฉริยะในจังหวัดบิ่งเยือง

หมู่บ้านอัจฉริยะในจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) -วันที่ 2 ตุลาคมปี 2020 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองได้อนุมัติแผนการทดลองสร้างสรรค์ “หมู่บ้านอัจฉริยะ” ในตำบลแบกดั่ง อำเภอเมืองเตินเอวียน ระยะปี 2020...
การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) -เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเป็นอู่น้ำอู่ข้าวของเวียดนาม ดังนั้นการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยได้มีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่า ช่วยให้สินค้าการเกษตรเวียดนามสามารถเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานของโลก
เกษตรกรที่เป็นเศรษฐีในเขตเขาเอียนโจว

เกษตรกรที่เป็นเศรษฐีในเขตเขาเอียนโจว

(VOVWORLD) -จากการทำธุรกิจแบบครบวงจรและการผลิตสินค้าคุณภาพสูง นายเจิ่นญือเกียน ในหมู่บ้านฟากุ๊ง ตำบล ล้องเฟียน อำเภอเอียนโจว สามารถสร้างรายได้นับหมื่นล้านด่งต่อปี จนกลายเป็นตัวอย่างแห่งความมุ่งมั่นสร้างฐานะและเป็น...
พัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของเวียดนาม

พัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของเวียดนาม

(VOVWORLD) -ร่างโครงการ “สนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ทอัพเปลี่ยนแปลงใหม่นวัตกรรมแห่งชาติถึงปี 2025” หรือร่างโครงการ 844 ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2016 ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมของเวียดนามเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพนวัตกรรม...
คุณลุงชาวไตทุ่มเทพัฒนาการเกษตรเพื่อสร้างฐานะในเขตชายแดน

คุณลุงชาวไตทุ่มเทพัฒนาการเกษตรเพื่อสร้างฐานะในเขตชายแดน

(VOVWORLD) -จากความตั้งใจพัฒนาเศรษฐกิจจากผืนดินในภูมิลำเนา คุณลุงชาวไต หว่างจ่องหยุง ในหมู่บ้านเซินห่ง ตำบล ยาก๊าด อำเภอกาวหลก...
โฮมสเตย์เติมญุง – ตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพในหมู่บ้านหว่างแฟว จังหวัดลายโจว

โฮมสเตย์เติมญุง – ตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพในหมู่บ้านหว่างแฟว จังหวัดลายโจว

(VOVWORLD) -โฮมสเตย์ เติมยุงของนาง หล่อถิเติมและนาง หล่อถิญุง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 เมษายนปี 2021 ณ หมู่บ้านหว่างแฟว...
เกษตรกรแข่งขันเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและเสร้างฐานะที่มั่นคง

เกษตรกรแข่งขันเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและเสร้างฐานะที่มั่นคง

(VOVWORLD) - กระบวนการแข่งขันในการผลิต ประกอบธุรกิจและการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างฐานะและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนได้รับการปฏิบัติโดย สมาคมเกษตรกรส่วนกลางเวียดนามมาตั้งแต่ปี 1989 ซึ่งหลังการปฏิบัติมาเป็นเวลา 33 ปี กระบวนการนี้ได้ กลายเป็นกระบวนการที่กว้างลึกและการปฏิวัติของชนชั้นเกษตรเวียดนามในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ
สตรีชนเผ่าไตมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าการเกษตรในเขตเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

สตรีชนเผ่าไตมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าการเกษตรในเขตเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) -ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค นาง ด่งถิเวินห่า จากแขวง อวยถวม เขตเหวี่ยนตุ๋ง นครบั๊กก๋าน จังหวัดบั๊กก๋าน...
อำเภอต่างๆ ในเขตเขาจังหวัดกว๋างนามส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ

อำเภอต่างๆ ในเขตเขาจังหวัดกว๋างนามส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) -ในหลายปีมานี้ จังหวัดกว๋างนามได้ปฏิบัตินโยบายสนับสนุนและส่งเสริมสถานประกอบการ บุคคลและเยาวชนในอำเภอเขตเขาทำธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคงในท้องถิ่น โดยการปฏิบัติโครงการเหล่านี้ได้ส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ในขณะที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโสมและสมุนไพรก็ได้สร้างงานทำที่มั่นคงให้แก่ชาวบ้าน
สตรีนครเกิ่นเทอประสบความสำเร็จจากการถักไหมพรมขนสัตว์

สตรีนครเกิ่นเทอประสบความสำเร็จจากการถักไหมพรมขนสัตว์

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา นาง เลแทงอ๊ายญี จากนครเกิ่นเทอ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสตรีในท้องถิ่นในการตั้งโรงงานทำผลิตภัณฑ์ handmade จากไหมพรมขนสัตว์ในชื่อ “Len...
Got It AI เวียดนามพยายามพัฒนาเป็นบริษัทระดับโลก

Got It AI เวียดนามพยายามพัฒนาเป็นบริษัทระดับโลก

(VOVWORLD) -ในความพยายามปฏิบัติยุทธศาสตร์ “ Make in Vietnam” Querychat ซึ่งเป็นบริการที่ใช้จุดเด่นจากระบบคลาวด์ของบริษัท Got It ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังการเปิดตัวเป็นเวลา...
COCCOC เว็บบราวเซอร์ Make in Vietnam ช่วยให้คนเวียดนามมีความสุขมากขึ้นในยุคดิจิทัล

COCCOC เว็บบราวเซอร์ Make in Vietnam ช่วยให้คนเวียดนามมีความสุขมากขึ้นในยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) -COCCOC เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีของเวียดนามที่มีชื่อเสียงด้วยบราวเซอร์และเครื่องมือหาข้อมูล นับตั้งแต่ที่ได้รับการก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯ เน้นพัฒนาภายใต้แนวทาง “ช่วยคนเวียดนามมีความสุขมากขึ้นผ่านการใช้ศักยภาพของโลกดิจิทัลได้อย่างเต็มที่” และ...
Novaon กับกระบวนการพัฒนามาตรการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล Make in Vietnam

Novaon กับกระบวนการพัฒนามาตรการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล Make in Vietnam

(VOVWORLD) - ด้วยความปรารถนาที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามแนวทาง Make in Vietnam เพื่อรับใช้ชุมชน สถานประกอบการและมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของประเทศ ในหลายปีที่ผ่านมา...